Gå till innehåll

SAS-strejk påverkar resesiffror i juni

2016-07-06, kl. 09:00

Totalt flög 3,6 miljoner personer från Swedavias flygplatser under juni månad. Det är en liten ökning, 1 procent, jämfört med året innan, men SAS-strejken påverkade framför allt inrikestrafiken starkt. Första halvårets totala resestatistik visar en ökning med 5 procent.

Totalt flög 3,6 miljoner personer från Swedavias flygplatser under juni månad. Det är en liten ökning, 1 procent, jämfört med året innan, men SAS-strejken påverkade framför allt inrikestrafiken starkt. Första halvårets totala resestatistik visar en ökning med 5 procent.

Inrikestrafiken minskade med totalt 3 procent på Swedavias flygplatser under månaden. Knappt 1,1 miljoner resenärer flög inrikes under juni. Inrikesresandet påverkades negativt av SAS-strejken då cirka 800 flygningar, både inrikes och inom Europa, ställdes in och berörde runt 150 000 resenärer. Sett till hela årets utveckling har dock inrikestrafiken ökat med 4 procent jämfört med första halvåret 2015. Under årets första sex månader har totalt 6 813 000 personer rest inrikes till eller från någon av Swedavias tio flygplatser.

2 500 000 personer flög utrikes på Swedavias flygplatser under juni månad, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma månad för ett år sedan. Europa-trafiken visar en ökning med 3 procent, medan resandet till övriga världen har ökat med 11 procent. Under första halvåret 2016 har 12 101 000 personer flugit utrikes från Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med första halvåret 2015.

Totalt flög 18 914 000 resenärer till eller från någon av Swedavias flygplatser under det första halvåret 2016. Det betyder 5 procent fler resenärer än första halvåret i fjol.

Resandet ökar på Swedavias tre största flygplatser under juni. På Stockholm Arlanda Airport ökar resandet med 2 procent till 2 265 000 personer. På Göteborg Landvetter Airport reste totalt 615 000 personer under juni, vilket är en ökning med 3 procent. På Bromma Stockholm Airport ökade resandet med hela 6 procent under juni till 222 000 personer.

Antalet landningar på Swedavias flygplatser under juni månad uppgick till 17 900 vilket är en minskning med 3 procent.

Att notera från juni månads trafikstatistik:

  • Under det första halvåret 2016 har antalet resenärer ökat med 5 procent jämfört med samma period i fjol.
  • Trots SAS-strejk ökar det totala antalet resenärer med 1 procent under juni 2016.
  • Inrikesresandet påverkas negativt av strejken och minskar med 3 procent.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.