Gå till innehåll

Serneke Group AB tar över Säve

2016-05-11, kl. 14:00

Idag tar Serneke över som ny ägare av Säve flygplats. Avtalet är nu klart mellan Swedavia och byggkoncernen från Göteborg, Serneke Group AB.

Idag tar Serneke över som ny ägare av Säve flygplats. Avtalet är nu klart mellan Swedavia och byggkoncernen från Göteborg, Serneke Group AB.

– Det känns bra att vi fått ett avtal på plats som dels säkrar en fortsatt möjlighet för samhällsflyget och allmänflyget att verka och som ger möjligheter att utveckla området för framtiden, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport som varit Swedavias representant i affären.

Sedan augusti 2015 har Swedavia och Serneke haft ett intentionsavtal om ett övertagande av Säve. I det avtal som nu slutits utfäster sig köparen att driva sin verksamhet på Säve flygplats på ett sätt som medger att 112-flygverksamheten i åtminstone en femtonårsperiod kan fortsätta att bedrivas på platsen.

På samma sätt utfäster sig köparen att det under minst en femårsperiod ska vara möjligt att bedriva en allmänflygplats som inte behöver längre landningsbanor än 1 000 meter.

Göteborg City Airport, det bolag som driver Säve flygplats, ägdes tidigare gemensamt av Swedavia, Göteborgs stad och Volvo. I oktober 2014 upptäcktes allvarliga brister i bärigheten i delar av bansystemet, vilket omöjliggjorde tung kommersiell trafik. Flygbolagen Ryanair, Wizzair och Gotlandsflyg flyttade över sin trafik till Göteborg Landvetter Airport i december 2014.

Utredningar visade att åtgärder för att komma till rätta med bärighetsproblemen krävde stora investeringar. Swedavia och övriga ägare bedömde att det inte fanns förutsättningar för detta. Swedavia valde då att utnyttja sin rätt att överta Volvos och Göteborgs stads innehav i driftbolaget och att därefter söka intressenter som kunde överta flygplatsen inklusive flygplatsfastigheten som sedan tidigare ägdes av Swedavia.

– Swedavia har ett uppdrag från staten att äga och driva tio flygplatser i Sverige för att säkra en god flygtillgänglighet i hela landet. I västra Sverige är det Göteborg Landvetter Airport som ska vara den flygplats som säkrar flygtillgängligheten. Det här avtalet mellan Serneke Group AB och Swedavia är den avslutande delen i en process som syftat till att vi ska avveckla vårt engagemang i Säve, säger Charlotte Ljunggren.
Att vi kunnat göra detta med fortsatt möjlighet för flygverksamhet och att majoriteten av arbetsstyrkan på Säve har sysselsättning känns bra, säger hon.