Gå till innehåll

Stockholm Arlanda Airport blir Nordens första hjärtsäkra flygplats

2016-02-12, kl. 09:00

Stockholm Arlanda Airport har nu installerat 31 hjärtstartare och utbildat sin personal i hjärt- lungräddning. Därmed blir Arlanda idag den första nordiska flygplatsen som är en Hjärtsäker Zon. Arlanda blir även Sveriges största Hjärtsäkra Zon med över 60 000 besökare per dag.

Stockholm Arlanda Airport har nu installerat 31 hjärtstartare och utbildat sin personal i hjärt- lungräddning. Därmed blir Arlanda idag den första nordiska flygplatsen som är en Hjärtsäker Zon.

– Ambitionen är att vi ska på plats med en hjärtstartare inom 3 minuter efter det vi fått ett larm om ett hjärtstopp, säger Jörgen Jernström, insatsledare för Arlanda räddningstjänst.

Varje år träffar ett antal hjärtstopp i samband med resor till och från Swedavias tio flygplatser. Samtliga flygplatser är utrustade med hjärtstartare och utbildad personal. På flera av flygplatserna räddas varje år liv tack vare detta.

På Arlanda flygplats passerar varje dag 60 000 resenärer i snitt. Förra året inträffade fem hjärtstopp på Arlanda där hjärtstartare kom till användning.För att öka säkerheten ytterligare har flygplatsen nu utrustats med 31 hjärtstartare i de publika utrymmena.

Arlanda utses därför som första nordiska flygplats med Hjärtsäker Zon enligt SIS, Swedish Standards Institute, som representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala ISO. Standarden är kvalitetssäkrad och har tagits fram tillsammans med bland andra Hjärt-Lungfonden och svenska HLR-rådet.

– Resenärerna på våra flygplatser ska kunna känna sig trygga även om olyckan är framme. Vi har nu hjärtstartare utplacerade på hela Arlanda med maximalt tre minuters gångavstånd i mellan, så vart du än är så ska du kunna hämta en hjärtstartare på en och en halv minut och ta dig tillbaka till den drabbade. Vår personal är utbildad i hjärt-lungräddning och kan hantera hjärtstartarna, säger Jörgen Jernström.

Varje år drabbas 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus, men bara cirka 550 överlever. Vid ett hjärtstopp är varje minut livsviktig. Med hjälp av tidig hjärt-Lungräddning och en hjärtstartare inom 3 minuter så ökar överlevnadschansen till 75 procent

För Hjärt-Lungfonden är det därför viktigt att Swedavia och Arlanda går i bräschen för tryggare flygplatsmiljöer.

– När ett hjärtstopp inträffar det livsviktigt att veta vad man kan göra och hur man ska agera. Det är framförallt viktigt att snabbt ha tillgång till en hjärtstartare. Det är glädjande att Swedavia tar hjärtstopp på stort allvar och gör Arlanda till en säkrare plats för de tusentals resenärerna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Arlanda visar upp hjärträddningskunskaperna på flygplatsen både på fredag 12 februari och Alla Hjärtans Dag, söndag 14 februari i Sky City mellan terminalerna 4 och 5. Resenärer och allmänhet får då både information och möjlighet att träna sina kunskaper i hjärt- lungräddning.

Fotnot: Stora delar av Swedavias personal har utbildning i hjärt- och lungräddning. På Arlanda gäller det all flygande personal samt räddningstjänsten, operativa ledare, skyddsvakter, personal på passagerarservice (Information, Ledsagning och Terminalvärdar), tekniskt operativa övervakare, flygplatskontrollanter samt Tull och Polis.

SIS har tagit fram standarden för hjärtsäker zon tillsammans med Hjärt-Lungfonden, Svenska HLR rådet, Svenska Livräddningssällskapet, Vårdförbundet, Cardio Life, Dahl Medical, HLR Konsulten Sverige, Laerdal Medical, Mediq Sverige, Physio-Control och Zoll International Holding.

För mera information, kontakta Swedavia pressjour: 010-10 90 590 eller Anna Ålenius Mathson, pressansvarig på Hjärt- Lungfonden: 0708-544 230