Gå till innehåll

Swedavia inför ekonomiskt stöd till flygbolag som tankar förnybart flygbränsle

2016-03-30, kl. 12:00

Swedavia lanserar idag ett nytt incitamentprogram för flygbolag som investerar i förnybart flygbränsle. Programmet innebär att flygbolagen kan få ekonomiskt stöd för att finansiera den merkostnad som köp av förnybart flygbränsle idag innebär.

Swedavia lanserar idag ett nytt incitamentprogram för flygbolag som investerar i förnybart flygbränsle. Programmet innebär att flygbolagen kan få ekonomiskt stöd för att finansiera den merkostnad som köp av förnybart flygbränsle idag innebär.

Flygbranschens vision är att det svenska inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030. För att detta ska bli verklighet är förnybart flygbränsle en nyckelfaktor. Tekniken finns redan, det som saknas är en storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle till ett konkurrenskraftigt pris. Swedavia verkar därför för att stimulera efterfrågan på förnybart flygbränsle. Genom att göra det visar man beslutsfattare, företag och producenter att det finns en växande marknad för förnybart bränsle inom flyget. Förhoppningen är att detta ska bidra till en ökad produktion och ett lägre pris.

Som ett led i detta arbete lanserar Swedavia nu ett incitamentprogram som innebär att flygbolag som väljer att köpa förnybart flygbränsle kan få 50 procent av merkostnaden täckt via en fond. Swedavia har avsatt 5 MSEK i fonden för 2016. För att erhålla ersättning behöver flygbolagen kunna visa att de köpt förnybart flygbränsle och att bränslet har tankats på en av Swedavias flygplatser eller på en flygplats där de flyger till eller från en Swedaviaflygplats.

– Incitamentprogrammet är en av två större, spännande satsningar som Swedavia gör under 2016 för att öka efterfrågan på och de producerade volymerna av förnybart flygbränsle. Vi upphandlar också en tjänst som innebär att förnybart flygbränsle motsvarande förbrukningen för alla företagets tjänsteresor ska tankas på våra flygplatser under året, säger Karl Wistrand, Swedavias VD och koncernchef.

Flyget har under de senaste 40 åren minskat sina utsläpp med 70 procent per passagerarkilometer. En viktig förutsättning för fortsatta reduceringar är en storskalig introduktion av förnybart flygbränsle.

För mera information, kontakta Swedavia pressjour: 010-10 90 100