Gå till innehåll

Swedavia skriver avtal med leverantör av förnybart flygbränsle

2016-06-30, kl. 08:00

Swedavia tar nu ytterligare ett steg i riktning mot visionen om ett fossilfritt inrikesflyg i Sverige. Fly Green Fund tilldelas uppdraget att leverera förnybart flygbränsle motsvarande Swedavias tjänsteresor. En satsning med 10 MSEK per år som förväntas bidra med 1 400 ton i minskade fossila koldioxidutsläpp.

Swedavia tar nu ytterligare ett steg i riktning mot visionen om ett fossilfritt inrikesflyg i Sverige. Fly Green Fund tilldelas uppdraget att leverera förnybart flygbränsle motsvarande Swedavias tjänsteresor. En satsning med 10 MSEK per år som förväntas bidra med 1 400 ton i minskade fossila koldioxidutsläpp.

Swedavia arbetar mot visionen att det svenska inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030. Som ett led i detta arbete fattade Swedavia i december beslut om att upphandla förnybart flygbränsle motsvarande den mängd som förbrukas vid medarbetarnas tjänsteresor.

– Flyget liksom många andra branscher står inför tydliga utmaningar inom klimatområdet. Med den här satsningen vill vi visa att stora utsläppsminskningar från flyget är möjliga. Samtidigt måste många fler aktörer engageras för att etablera en storskalig produktion av förnybart flygbränsle i Sverige, säger Karl Wistrand, vd och koncernchef på Swedavia.

Swedavias medarbetare gör årligen nära 15 000 flygresor i tjänsten. Satsningen, som innebär en kostnad på 10 MSEK per år, innebär minskade koldioxidutsläpp motsvarande 1 400 ton varje år. Genom den, och om fler aktörer följer efter, är Swedavias förhoppning att efterfrågan på förnybart flygbränsle ska öka, vilket innebär att även produktionen ökar och prisskillnaden mellan förnybart och fossilt jetbränsle därmed reduceras. Upphandlingen innebär också att en del av beloppet kommer att gå till utveckling av produktion av förnybart flygbränsle.

Swedavia lanserade tidigare i år också ett incitamentprogram för flygbolag som investerar i förnybart flygbränsle, där man för 2016 avsatt 5 MSEK. Programmet innebär att flygbolagen kan få ekonomiskt stöd för att finansiera den merkostnad som köp av förnybart flygbränsle idag innebär.

– Vi är stolta och glada att Swedavia ger oss sitt förtroende. Tillsammans driver vi utvecklingen vidare mot ett mer hållbart flyg och mot en mer hållbar framtid. Swedavia visar även andra statliga bolag och verksamheter att det är möjligt att aktivt delta i arbetet mot ett mer hållbart flyg genom en offentlig upphandling av bioflygbränsle, säger Maria Fiskerud, vd för Fly Green Fund.

Fly Green Fund är en ekonomisk förening och samarbetsorganisation vars vision är att alla som vill flyga på förnybart flygbränsle i Norden ska ha möjlighet att göra det. Bland andra Swedavia, KLM, Resia och Löfbergs Lila deltar i samarbetet.

För ytterligare information kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-109 01 00.