Gå till innehåll

Flygstrategin presenterad - flygskatten riskerar bli konkurrensnackdel

2017-01-27, kl. 15:36

Swedavia är positivt till att regeringen i sin nya flygstrategi för Sverige understryker flygets stora betydelse för Sveriges utveckling och internationella tillgänglighet. – Flygskatten, med mycket små effekter på klimatutsläppen, riskerar bli en svensk konkurrensnackdel, säger Jonas Abrahamsson, vd Swedavia

Swedavia är positivt till att regeringen i sin nya flygstrategi för Sverige understryker flygets stora betydelse för Sveriges utveckling och internationella tillgänglighet.Det är också viktigt att Stockholm Arlanda Airports stora betydelse för hela landet lyfts fram i strategin.

– Det är bra att regeringen tagit fram en strategi där flygets stora betydelse för svensk tillgänglighet och tillväxt slås fast. Samtidigt är jag bekymrad över den föreslagna flygskatten, som bedöms ha mycket små effekter på klimatutsläppen och riskerar bli en svensk konkurrensnackdel, inte minst när det gäller internationella flygbolag. Swedavia tror mer på globala överenskommelser och satsningar för att stimulera såväl utbud som efterfrågan på förnybart flygbränsle, säger Jonas Abrahamsson, vd. 

Den 26 januari presenterade infrastrukturminister Anna Johansson regeringens flygstrategi som är den första i sitt slag från en svensk regering. Strategin behandlar flygets roll i framtidens transportsystem.

Regeringen poängterar att det är en övergripande strategi och inte en åtgärdskatalog. Flygstrategin är en genomgång av mycket som redan uttalats av regeringen kring flyget, exempelvis utredningarna kring flygskatt samt Brommas framtid. Mest positivt för Swedavias del är att strategin fastslår flygets betydelse för svensk tillgänglighet och tillväxt.

Strategin innehåller inga nya egentliga förslag eller kravställningar. Det mest konkreta är att ministern föreslår ett Arlandaråd som ska utveckla Arlanda på ett långsiktigt hållbart sätt samt ta fram en strategisk färdplan med mål att Arlanda ska bli Nordens ledande storflygplats och tillväxtmotor för den svenska ekonomin.

Swedavia har tidigare uttalat sig om behovet av en politisk vägledning senast i början av 2020 om Stockholms framtida flygkapacitet. Swedavias bedömning är att denna uppgift kan vara lämplig för det Arlandaråd som regeringen nu föreslår.