Gå till innehåll

Fördubblad investeringstakt och stabil resultatutveckling för Swedavia

2017-07-18, kl. 15:10

Fler resenärer än någonsin tidigare valde att resa via Swedavias tio flygplatser under första halvåret 2017. För att ta hand om de stora resenärsökningarna har Swedavia ökat investeringstakten kraftigt och under första halvåret investerades 1 593 Mkr (703).

Fler resenärer än någonsin tidigare valde att resa via Swedavias tio flygplatser under första halvåret 2017. För att ta hand om de stora resenärsökningarna har Swedavia ökat investeringstakten kraftigt och under första halvåret investerades 1 593 Mkr (703). Investeringarna i pågående utvecklingsprogram bygger framtidens flygplatser och skapar därmed förutsättningar för fortsatt ökat resande och svensk tillväxt.

Under första halvåret 2017 har 20 278 348 passagerare rest till eller från Swedavias flygplatser. Jämfört med motsvarande period under 2016 innebär det en tillväxt med sju procent. Den 24 maj blev också den hittills största resdagen någonsin på Stockholm Arlanda Airport. Under ett dygn reste för första gången över 100 000 passagerare till eller från flygplatsen, många med anledning av att finalen i UEFA Europa League spelades i Stockholm.

- Det är glädjande att se att fler och fler resenärer väljer att flyga till och från våra flygplatser. Ett ökat resande är bra för svensk tillväxt, men leder också till en ansträngd situation på många av flygplatserna. Vi behöver därför effektivisera och optimera verksamheten här och nu, samtidigt som vi investerar för att utöka den långsiktiga kapaciteten och bygger framtidens flygplatser, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Investeringarna uppgick under första halvåret 2017 till 1 593 Mkr (703). Merparten ingår i de utvecklingsprogram som pågår för att bygga framtidens flygplatser. Fram till 2020 planerar Swedavia investeringar på cirka 16,5 miljarder i Swedavia och investeringstakten kommer att behöva öka ytterligare. Koncernens nettoomsättning för första halvåret uppgick till 2 827 MSEK (2 724), vilket var en ökning med 103 MSEK. Det är till stor del den positiva resenärstillväxten vid Swedavias flygplatser som bidragit till den högre nettoomsättningen.

Rörelseresultatet uppgick till 419 MSEK (532) och jämfört med föregående år, justerat för realisationsvinst, var den underliggande ökningen 33 MSEK.

Swedavia fortsätter sitt framgångsrika arbete med att attrahera nya långdistanslinjer till Stockholm Arlanda Airport och i maj invigdes en ny linje mellan Stockholm och Singapore. Det stod också klart att Air India startar en direktlinje mellan Stockholm och Delhi i augusti 2017.

 Swedavia utvecklar sina flygplatser till Skandinaviens viktigaste mötesplatser. Under kvartalet beslutades att det nya hotellprojektet på Arlanda, som kommer att drivas av Nordic Choice Hotels, växer från 463 till 503 hotellrum. Det nya hotellet blir Nordens största flygplatshotell och ett av Stockholms största. På Göteborg Landvetter Airport blir Scandic Hotels operatör för ett nytt hotell som blir en viktig pusselbit i flygplatsens expansion.

För ytterligare information, kontakta: Anders Porelius presschef Swedavia tel. 010-10 90 100

https://www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017 kl.15.00 CET.