Gå till innehåll

Premiär för bioflygbränsle på Malmö Airport

2017-12-06, kl. 10:00

Idag tankas för första gången flygplan på Malmö Airport med biobränsle. Det är ett viktigt steg för klimatarbetet inom flygbranschen. Biobränsle har potential att minska utsläppen av fossil koldioxid från flyget med upp till 80 procent.

Idag tankas för första gången flygplan på Malmö Airport med biobränsle. Det är ett viktigt steg för klimatarbetet inom flygbranschen. Biobränsle har potential att minska utsläppen av fossil koldioxid från flyget med upp till 80 procent.

Flygplatsbolaget Swedavia köper sedan förra året biobränsle motsvarande bränsleförbrukningen vid medarbetarnas samtliga tjänsteflygresor under ett år. Under 2016 blev Swedavia första bolag i världen att genomföra en sådan satsning, något man upprepat genom att beställa biobränsle även för 2017 års tjänsteflygresor. Biobränsle har tidigare tankats vid fyra av Swedavias tio flygplatser och i dag är första gången som det används vid Malmö Airport.

– Flygets framtid är fossilfri och för att nå dit behövs storskaliga satsningar på bioflygbränsle, säger Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport.

Swedavia vill som flygplatshållare bidra till ett fossilfritt inrikesflyg. Det är möjligt, men kräver storskalig produktion och användning av bioflygbränsle. Idag är tillgången på detta bränsle begränsad och priset är för högt för att kunna konkurrera med fossila bränslen.

– Genom att Swedavia går i bräschen och köper bioflygbränsle vill vi bidra till en ökad efterfrågan – något som är en förutsättning för storskalig produktion och ett konkurrenskraftigt pris. Tillsammans kan vi göra inrikesflyget fossilfritt redan till 2030, säger Peter Weinhandl.

Initiativet till att köpa bioflygbränsle är ett led i Swedavias omfattande klimatarbete, där ett av målen är noll utsläpp av fossil koldioxid från företagets egen verksamhet 2020. El- och biogasdrivna fordon och övergång från fossil energiförsörjning till endast grön el och värme är andra viktiga åtgärder för att nå detta mål.

Swedavia köper bioflygbränsle genom den ekonomiska föreningen Fly Green Fund. Bränslet har producerats av Altair och levererats av SkyNRG.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00.