Gå till innehåll

Premiärtankning av biobränsle på Åre Östersund Airport

2017-01-09, kl. 13:00

Idag premiärtankades för första gången biobränsle till flygplanen på Åre Östersund Airport. Swedavia är första företag i världen som köpt in flygbiobränsle som motsvarar de tjänsteresor som företagets medarbetare gjort under 2016.

Idag premiärtankades för första gången biobränsle till flygplanen på Åre Östersund Airport. Swedavia är första företag i världen som köpt in flygbiobränsle som motsvarar de tjänsteresor som företagets medarbetare gjort under 2016.

Swedavia har upphandlat 450 ton biobränsle via Fly Green Fund* till en kostnad av 7,5 miljoner SEK. Mängden biobränsle motsvarar förbrukningen av det bränsle som har använts för Swedavias tjänsteresor under 2016.

Biobränslet tankas på tre av Swedavias flygplatser, förutom Åre Östersund även Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport. Målet med Swedavias satsning på biobränsle för flyg är att visa andra företag vägen att satsa på hållbara tjänsteresor. På sikt hoppas Swedavia att efterfrågan leder till en svensk produktion av biobränsle. Det behövs för att lyckas med flygbranschens målsättning att minska klimatpåverkan genom att göra det svenska inrikesflyget helt fossilfritt till år 2030.

– Jag känner mig både stolt och glad över att vi i Östersund får vara med om det historiska tillfället när flygbranschen tar ett steg mot ett mer hållbart resande, säger Susanne Norman, flygplatschef för Åre Östersund Airport.

Dagens tankning på Åre Östersund är ett steg på vägen för att kunna leverera bioflygbränsle i samma logistikkedja som det fossila bränslet idag levereras.

– Swedavia vill genom vårt engagemang i Fly Green Fund bidra till att efterfrågan på biobränsle ökar. Det är väldigt enkelt för både företag och privatresenärer att via Fly Green Funds hemsida köpa biobränsle till de egna resorna. När efterfrågan ökar vågar marknadens aktörer satsa på det alternativet till dagens bränsle. Tillsammans bidrar vi till en snabbare övergång till biobränsle för flyget och ett hållbare klimat, säger Susanne Norman.

Initiativet att köpa in biobränsle till flyg är ett led i Swedavias klimatarbete. Målet är noll utsläpp av fossil koldioxid i företagets egen verksamhet till 2020. El- och biogasdrivna fordon, energieffektiviseringar och övergång från fossil energiförsörjning till endast grön el och värme, är några viktiga åtgärder.

Bilden: Idag genomfördes den historiska premiärtankningen av biobränsle på Åre Östersund Airport. Foto: Marie Lewholt

*Fly Green Fund är en ekonomisk förening med syfte att bidra till att Norden blir en världsledande bioflygregion.Fly Green Fund samarbetade med SkyNRG vid bränsleleveransen till Åre Östersund Airport. Läs mer på flygreenfund.se.

För mera information, kontakta Swedavia pressjour, telefon 010-10 90 100

.