Gå till innehåll

Rekord i antal passagerare och ökad investeringstakt

2017-02-13, kl. 16:05

Antalet passagerare totalt under 2016 slog nytt rekord och ökade med 5,2 procent. För sju av Swedavias flygplatser uppnåddes nya passagerarrekord. Tillväxten skedde främst inom utrikesresande. Nettoomsättningen ökade till 5 546 MSEK (5 416) och årets resultat blev 717 MSEK (1 410).

Antalet passagerare totalt under 2016 slog nytt rekord och ökade med 5,2 procent. För sju av Swedavias flygplatser uppnåddes nya passagerarrekord. Tillväxten skedde främst inom utrikesresande. Nettoomsättningen ökadetill 5 546 MSEK (5 416) och årets resultat blev 717 MSEK (1 410).

Tillväxten av antalet passagerare vid Swedavias flygplatser motsvarade 5,2 procent under 2016. Antalet utrikes passagerare uppgick till 25,7 miljoner och antalet inrikes passagerare till 13,7 miljoner. En del av tillväxten under 2016 är en följd av betydande flygbolagssatsningar där nya utrikesdirektlinjer etablerats vid flera av Swedavias flygplatser.

– Den kraftiga passagerartillväxten fortsätter och vi går nu in i en fas med stora investeringar för att öka våra flygplatsers framtida kapacitet. Det handlar om mer än en fördubbling av vår investeringstakt. Samtidigt fortsätter vår stora satsning på hållbarhet och miljöförbättringar. Under december månad tillfördes tre av våra flygplatser 450 ton biobränsle som miljöreducerade samtliga Swedavias tjänsteresor med flyg under 2016. Vi inleder nu en upphandling av biobränsle även för 2017 års tjänsteresor, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef för Swedavia.

Resenärsökningen under 2016 bidrog till den ökade nettoomsättningen som uppgick till 5 546 MSEK. Årets resultat har påverkats positivt i form av engångsintäkter från fastighetsförsäljningar, bland annat Säve Flygplats, uppgående till 241 MSEK. Rörelseresultatet inklusive realisationsvinster uppgick till 966 MSEK (1755) och rörelseresultat exklusive realisationsvinster uppgick till 725 MSEK (837). Rörelseresultatet för 2015 påverkades av realisationsvinster från försäljningar om totalt 918 MSEK. Resultat efter skatt 2016 uppgick till 717 MSEK. Resultatet för det fjärde kvartalet blev 47 MSEK.

Styrelsen föreslår att en utdelning med 143 MSEK (232) sker, i enlighet med bolagets utdelningspolicy.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Wallin, presschef, tel. 010-10 90 100 eller press@swedavia.se

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 16.00 CET.