Gå till innehåll

Stark trafiktillväxt för Swedavia

2017-10-30, kl. 17:05

Resandet till och från Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Trafiktillväxten under årets tredje kvartal 2017 har varit fortsatt stark och under perioden har antalet passagerare ökat med 7,1 procent jämfört med föregående år.

Resandet till och från Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Trafiktillväxten under årets tredje kvartal 2017 har varit fortsatt stark och under perioden har antalet passagerare ökat med 7,1 procent jämfört med föregående år.

Sammanlagt har 11 579 000 passagerare rest till eller från Swedavias flygplatser under det tredje kvartalet. På Stockholm Arlanda Airport ökade antalet resenärer med åtta procent och Göteborg Landvetter Airport ökade med nio procent. Under sommarmånaderna konstaterades också resenärsrekord på flera av flygplatserna, bland annat på Åre Östersund Airport och Visby Airport.

– Sommarens resenärsrekord på Swedavias flygplatser har inneburit stora kapacitetsutmaningar som har hanterats över förväntan tack vare hårt och fokuserat arbete av våra medarbetare, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Passagerarökningen bidrog till att koncernens nettoomsättning ökade under perioden med 3,5 procent till 4 279 MSEK (4 134). Justerat för realisationsvinster under föregående år har underliggande rörelseresultat ökat med 41 MSEK och rörelsemarginalen har ökat något jämfört med föregående år. Avkastning på operativt kapital var 6,8 procent (8,9). Investeringsutfallet uppgick till 2 584 MSEK för årets första nio månader, vilket var en fördubbling jämfört med föregående år.

Flera nya utlandsdestinationer annonserades under kvartalet. På Göteborg Landvetter Airport etablerades under sensommaren två nya utrikeslinjer och på Stockholm Arlanda Airport invigdes en ny linje till New Delhi i Indien, samt tre nya säsongslinjer.

Arlanda och Landvetter har båda tagit stora steg framåt i sina respektive utvecklingsprogram. I slutet av augusti invigdes den nya ankomsthallen på Bromma Stockholm Airport, en viktig del i att modernisera och säkerställa de operativa förhållanden som krävs för att Bromma fortsatt ska vara en effektiv och smidig cityflygplats.

– För att säkra tillgängligheten framöver bygger vi framtidens flygplatser och våra utvecklingsprogram går nu in i ett intensivt skede. Därför har en samlad organisation med ansvar för att genomföra de stora utvecklingsprogrammen beslutats, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

För ytterligare information, kontakta Ulrika Fager, chef Externa relationer, Swedavia tel. 010-10 90 100

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl.17.00 CET.