Gå till innehåll

Swedavia nomineras för biobränslesatsning

2017-01-23, kl. 10:00

Swedavia och medarbetaren Joachim Wersén har nomineras till Handslaget – det årliga priset till bästa upphandling eller upphandlare – för Swedavias stora satsning på att förse flygbranschen med biobränsle. – Det bästa priset för miljön skulle det vara om andra företag tar efter Swedavia och satsar på att köpa in bioflygbränsle, säger Joachim Wersén, strategisk inköpare på Swedavia.

Swedavia och medarbetaren Joachim Wersén har nomineras till Handslaget – det årliga priset till bästa upphandling eller upphandlare – för Swedavias stora satsning på att förse flygbranschen med biobränsle.
– Det bästa priset för miljön skulle vara om andra företag tar efter Swedavia och satsar på att köpa in biobränsle till flygresor, säger Joachim Wersén, strategisk inköpare på Swedavia.

Joachim Wersén och hans team på den statliga flygplatsoperatören Swedavia nomineras för upphandlingen av 450 ton biobränsle som klimatreducerar Swedavias tjänsteresor med flyg under 2016. Utmärkelsen, som ska symbolisera den goda offentliga affären, utses av Upphandlingsdagarna och tidningen Offentliga affärer och vinnaren presenteras den 24 januari.

Swedavias miljöchef Lena Wennberg är den som beställde uppdraget att köpa in biobränslet. Bränslet tankades i början av januari på tre flygplatser, Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport och Åre Östersund Airport.

Uppdraget var dels att köpa in biobränsle till Swedavias egna flygresor och dels att lägga pengar i projekt och aktiviteter som stöttar möjliggörandet av en storskalig produktion av biobränsle till flyg i Norden och Sverige. Om fler följer vårt exempel så kan vi få igång en egen nordisk produktion och därmed sänka priserna rejält. Vi funderade fram och tillbaka innan vi kom på en modell för att täcka in båda delarna, säger Joachim om det kluriga uppdraget.

Idag är biobränslet fyra gånger dyrare än traditionellt Jetbränsle. Biobränsle till flyg produceras endast på direkt beställning vilket gör prisläget högt. Swedavias upphandling, med leverans från Kalifornien i USA, är unik eftersom det är den första upphandlingen som gjorts där ett statligt bolag köper in biobränsle för samtliga tjänsteresor.

– Nu kan andra företag eller myndigheter också använda sig av vår modell. Redan veckorna efter genomförd upphandling fick jag frågan av utomstående om de fick använda den modell vi skapat för att kunna göra liknande upphandlingar. Det vore suveränt för miljöarbetet om andra företag tar efter Swedavia och satsar på att köpa biobränsle.

Swedavia är nu i full färd med att göra en ny upphandling av biobränsle för att miljöreducera även 2017 års tjänsteresor. Swedavia har tecknat ett avtal med optioner som ger flygplatsoperatören möjlighet att förlänga med ytterligare två år. Swedavias mål är att år 2020 ha noll ton fossila koldioxidutsläpp i den egna verksamheten.

Joachim Werséns upphandlingsteam består av Suvi Häkkinen, miljöavdelningen och Daniel Dawood, avdelningen för strategi & hållbarhet med hjälp av Stefan Berglund, inköpskonsult.

Så här lyder nomineringen: För upphandling av förnyelsebart flygbränsle där de inte enbart satsat på sin egen användning utan även satsat på forskning, innovation och utveckling av att skapa en storskalig produktion utav förnyelsebart flygbränsle. Upphandlingen är en insats för mänskligheten med tydligt fokus på minimering av utsläpp och en mer miljömässig hållbar framtid.

För mera information, kontakta Swedavia pressjour; 010-10 90 100