Gå till innehåll

Swedavia säkerställer finansiering genom Nordiska investeringsbanken

2017-12-21, kl. 13:02

Swedavia och Nordiska investeringsbanken (NIB) har undertecknat ett låneavtal på två miljarder svenska kronor (201 miljoner euro) för byggandet av en ny pir på Stockholm Arlanda Airport.

Antalet resande till och från Stockholm Arlanda Airport förväntas växa med drygt 2,3% per år mellan 2016 och 2050. Swedavia som driver tio flygplatser i Sverige, inklusive Stockholm Arlanda Airport, bygger nu framtidens flygplatser – större, mer tillgängliga och modernare. Ju mer antalet passagerare stiger, desto mer ökar behovet av högre kapacitet och utbyggnad på flygplatserna.

En del i utvecklingsplanerna är att bygga en ny pir i Terminal 5, fler uppställningsplatser för flygplan och att kunna ta emot större typer av flygplan. Den nya piren är en del i ett stort investeringsprogram som avser att förbättra infrastrukturen, servicenivåerna och kapaciteten för större trafikvolymer vid ett flertal av Swedavias flygplatser.

Swedavia och Nordiska investeringsbanken har nu undertecknat ett låneavtal på två miljarder svenska kronor (201 miljoner euro) för uppförandet av en ny pir på Stockholm Arlanda Airport. Löptiden för låneavtalet uppgår till tio år och hjälper till att finansiera flygplatsens expansion.

- Lånet stöder vårt fortsatta arbete att bygga framtidens flygplatser. Genom NIB kan vi sprida vår finansiering och erhålla kostnadseffektiva lån med längre löptider, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef för Swedavia.

- Swedavia är en stark, långsiktig spelare med omfattande kunskap och omvärldsförståelse i både byggandet och utvecklingen av framtidens flygplatser, säger Henrik Norman, VD för NIB.

Swedavia har en förankrad miljöstrategi med målet att ha en fossilfri verksamhet år 2020. Swedavia har också riktlinjer att nybyggnationer av strategiskt intresse inom verksamheten ska certifieras enligt BREEAM. Byggandet av den nya piren kommer att inledas år 2020 och planeras färdigställas under 2025.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.