Gå till innehåll

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2016

2017-03-31, kl. 09:05

Idag publiceras Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016.

Idag publiceras Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016.

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016 publiceras idag på https://www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer G4.

För ytterligare information, kontakta David Karlsson: telefon 010-109 01 00 eller e-post press@swedavia.se.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 09.00 CET.