Gå till innehåll

The Nuance Group (Sverige) AB tilldelas tjänstekoncessionsavtal med flygplatskoncernen Swedavia AB

2017-10-31, kl. 17:13

The Nuance Group (Sverige) AB har fått ett tilldelningsbeslut för ett nytt tjänstekoncessionsavtal med Swedavia AB avseende driften av taxfree-verksamheten på Swedavias samtliga 10 flygplatser.

The Nuance Group (Sverige) AB har fått ett tilldelningsbeslut för ett nytt tjänstekoncessionsavtal med Swedavia AB avseende driften av taxfree-verksamheten på Swedavias samtliga 10 flygplatser.

Avtalet löper över sju år med option på tre års förlängning. Värdet av försäljningen i butik uppskattas till cirka 8-10 MDR SEK de första sju åren.

The Nuance Group (Sverige) AB är en del av Dufry AG som är en ledande global travel retailer med över 2 200 duty-free och duty-paid butiker på flygplatser, kryssningsfartyg, hamnar, järnvägsstationer och turisttäta cityområden. Antalet anställda är över 31 000. Företaget har huvudkontor i Basel, Schweiz, med verksamhet i 63 länder.

Upphandlingen kan bli föremål för överprövning från dagen för tilldelningsbeslut till och med den 10 november 2017.

För ytterligare information:
Ulrika Fager, chef Externa Relationer på Swedavia: 010-10 940 43 alternativt Swedavias pressjour, tel 010-10 90 100

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 17:00 CET.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.