Gå till innehåll

Fortsatt fokus på hållbar utveckling

2018-04-26, kl. 17:05

Under årets första kvartal reste 9 274 000 passagerare vid Swedavias flygplatser. Jämfört med föregående år är det en ökning med två procent, vilket innebär en lägre tillväxttakt. Diskussionen om flygets klimatpåverkan har intensifierats och Swedavia fortsätter arbetet för en hållbar framtid och utvecklingen av världens mest klimatsmarta flygplatser.

Under årets första kvartal reste 9 274 000 passagerare vid Swedavias flygplatser. Jämfört med föregående år är det en ökning med två procent, vilket innebär en lägre tillväxttakt. Diskussionen om flygets klimatpåverkan har intensifierats och Swedavia fortsätter arbetet för en hållbar framtid och utvecklingen av världens mest klimatsmarta flygplatser.

Den kalla starten på året med mycket snö innebar stundtals en utmaning för den operativa verksamhet, men samtidigt visade den på en hög leveransnivå även vid vädermässigt tuffa förhållanden. Den stränga vintern medförde dock ökade kostnader.

Nettoomsättningen för koncernen ökade under perioden med 56 MSEK till 1 403 MSEK (1 347), där ökningen i huvudsak är en effekt av resenärsökningen. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 58 MSEK (116). Rörelseresultatet påverkades negativt av ökade kostnader hänförliga till vintereffekter, IT, hyror och flygplatsskydd samt bevakning. Åtgärder för att motverka kostnadsutvecklingen på kort och lång sikt vidtas för att fortsatt säkra Swedavias konkurrenskraft. Investeringstakten fortsätter att vara hög, vilket är en effekt av utvecklingsprogrammen på de stora flygplatserna. För första kvartalet uppgick investeringarna till 631 MSEK (589).

Totalt sett reste 9 274 000 passagerare vid Swedavias flygplatser under januari-mars vilket är en ökning med två procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt är tillväxttakten lägre jämfört med motsvarande period 2017. Passagerarökningar syntes på tre utav Swedavias flygplatser under kvartalet, Åre Österund Airport, Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport.

Ett antal nya flyglinjer och destinationer lanserades under kvartalet. En förbättrad tillgänglighet och etableringen av nya destinationer och flyglinjer bidrar till att göra Sverige mer attraktivt för utländska besökare och stärker Swedavias flygplatser som nav för flygtrafik.

På Swedavia fortsätter arbetet för en klimatsmart omställning av verksamheten och fokus på en hållbar framtid.

– Flyget behöver vara en del av framtidens transporter – och framtidens transporter ska vara hållbara. På Swedavia fortsätter vi att arbeta för omställningen till en allt hållbarare verksamhet och att fortsätta driva de mest klimatsmarta flygplatserna i världen. Vårt hållbarhetsarbete börjar på våra egna flygplatser, samtidigt som vi vill bidra till att även övriga aktörer i branschen kan ta kliv framåt i sin strävan efter minskad klimatpåverkan, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.

För ytterligare information, kontakta Ulrika Fager, chef Externa relationer, Swedavia
tel. 010-10 90 100

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 17.00 CET.