Gå till innehåll

Praktikprogram hos Swedavia leder snabbare till jobb

2018-02-01, kl. 14:00

I dagsläget tar det fem till tio år för en nyanländ akademiker att få jobb i Sverige (enligt Svenskt Näringslivs rapport ”Utbildningsfällan”). Praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, har på kort tid vuxit fram som en mycket snabbare väg för denna grupp att finna en plats på arbetsmarknaden. Swedavia deltar aktivt i programmet.

I dagsläget tar det fem till tio år för en nyanländ akademiker att få jobb i Sverige (enligt Svenskt Näringslivs rapport ”Utbildningsfällan”). Praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, har på kort tid vuxit fram som en mycket snabbare väg för denna grupp att finna en plats på arbetsmarknaden. Swedavia deltar aktivt i programmet.

Sedan 2017 deltar Swedavia aktivt i praktikprogrammet Jobbsprånget, ett program drivet av Kungliga Ingenjörsakademien som skapats för att effektivisera processen för nyanlända att fortare komma in på arbetsmarknaden.

- Bristande språkkunskap och erfarenhet utgör en ständig nackdel för nyanlända även om personen i fråga har den rätta utbildningen. Att göra praktik är ett bra sätt att ta klivet in på arbetsmarknaden och den har varit en positiv upplevelse för mig, säger Cristina Varela, ingenjör i hållbar energi, en av fyra personer som har fått en anställning på Swedavia efter sin praktik på företaget.

En nyckel till programmets goda resultat är att det förenklar för arbetsgivare att ta emot nyanlända akademiker. Samtidigt matchar Jobbsprånget arbetsgivarnas behov med kompetensen och erfarenheten hos nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Redan nu deltar över 150 arbetsgivare på 45 orter i Sverige. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och möjligheter att fylla kompetensgap med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.

- Vi talar om fem månader istället för fem till tio år för att komma in på arbetsmarkanden. I detta fall är det en förberedande process på en månad följt av praktik i fyra månader som i många fall leder till en anställning, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Jobbsprånget.

Hittills har omkring 200 nyanlända akademiker gått praktikprogrammet. Praktiken anpassas efter de nyanländas erfarenhet och akademiska nivå. Resultatet från en undersökning gjord av Jobbsprånget visade att sju av tio deltagare gick vidare till arbete efter sin praktik.

Modellen har lyfts av såväl stat som näringsliv. Jobbsprånget tilldelades vid höstbudgeten i år 55 miljoner kronor från regeringen och har även fått betydande medel från Wallenbergstiftelserna.

- Det är viktigt att bidra till integrationen. Det är roligt att se att Cristina har vuxit så mycket under den tid hon har varit hos oss. Hennes språkkunskaper har haft en fantastisk utveckling och hon har visat att hennes yrkesmässiga profil motsvarar våra behov väl, kommenterar Anna-Märta Jander, chef för Affärsutveckling Swedavia Energi och handledare för Cristina Varela.

Swedavia arbetar aktivt med hållbar utveckling med stort fokus på socialt ansvarstagande och mångfald samt att vara en inkluderande arbetsplats. Swedavia ska vara en attraktiv arbetsgivare präglad av stolthet, affärsmässighet och arbetsglädje med en välkomnande atmosfär. Ett aktivt mångfaldsarbete stärker Swedavias affärsmässiga möjligheter och bidrar till långsiktig kompetensförsörjning.

Swedaviamedarbetaren Issam Keseby berättade i Morgonstudion SVT 2018-02-01 om sina erfarenheter av Jobbsprånget. Se inslaget här.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.