Gå till innehåll

Swedavia utökar låneramen för sitt obligationsprogram

2018-01-25, kl. 17:00

Swedavia har erhållit Finansinspektionens godkännande att utöka låneramen för sitt obligationsprogram, Medium Term Notes (MTN), som etablerades 2012. Programmets ram utökas från 5 till 15 miljarder SEK. I samband med detta publicerar Swedavia ett tilläggsprospekt på sin hemsida, daterat 24 januari 2018, som uppdaterar och kompletterar MTN-programmets grundprospekt, daterat 26 april 2017.

Swedavia har erhållit Finansinspektionens godkännande att utöka låneramen för sitt obligationsprogram, Medium Term Notes (MTN), som etablerades 2012. Programmets ram utökas från 5 till 15 miljarder SEK. I samband med detta publicerar Swedavia ett tilläggsprospekt på sin hemsida, daterat 24 januari 2018, som uppdaterar och kompletterar MTN-programmets grundprospekt, daterat 26 april 2017.

- Utökningen av ramen skapar förutsättningar för ökad upplåning via svensk kapitalmarknad i takt med att Swedavia fortsätter byggandet av framtidens flygplatser; större, tillgängligare och modernare, säger Mats Påhlson, CFO på Swedavia.

Emissionsinstitut för programmet är SEB, Danske Bank, DnB, Handelsbanken Capital Markets, Swedbank samt Arctic Securities.

Information om Swedavias finansiering finns på bolagets webbplats:

https://www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se