Gå till innehåll

Rättelse gällande bokslutskommuniké 2018 i Swedavia

2019-02-15, kl. 17:20

Rättelsen består i att på sida 9 under avsnittet Likviditet och finansiell ställning rättat felskrivning avseende kapital- och räntebindningstid.

2019-02-15

För mer information samt intervjuönskemål kontakta Robert Pletzin, presschef, Swedavia, 010-10 90 100

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor per helår och har 3 100 medarbetare.