Gå till innehåll

Swedavia dubbelt nominerad till Årets fastighetsägare

2019-11-15, kl. 11:59

Sweden Green Building Council (SGBC) uppmärksammar och nominerar Swedavia i två kategorier på BREEAM-dagen: ”Årets fastighetsägare med högsta snittbetyg i BREEAM-SE” samt ”Årets fastighetsägare med flest kvadratmeter certifierade i BREEAM-SE”.

Sweden Green Building Council (SGBC) uppmärksammar och nominerar Swedavia i två kategorier på BREEAM-dagen: ”Årets fastighetsägare med högsta snittbetyg i BREEAM-SE” samt ”Årets fastighetsägare med flest kvadratmeter certifierade i BREEAM-SE”.

Byggnaderna som ingått som underlag tillsammans i bedömningen är Terminalexpansion Söder, Göteborg Landvetter Airport och kontorshuset Office One vid Stockholm Arlanda Airport. Deras snittbetyg under perioden uppgår till 77 %, där Terminalexpansion Söder hade 78,22% och Office One 75,73 % i preliminärt certifieringsbetyg. Gällande certifierade kvadratmeter har de båda byggnaderna tillsammans 33 505 kvadratmeter.

Vinnarna meddelas den 21 november i Göteborg. Årets tema på BREEAM-dagen är ”Så uppnår vi de globala hållbarhetsmålen med BREEAM-SE”. Förutom själva BREEAM-certifieringen som berör enskilda projekt vill SGBC även uppmärksamma själva arbetet och processen med BREEAM-certifieringen. Därav dessa priser som delas ut för andra gången. Bedömningsåret sträcker sig från september 2018 till augusti 2019.

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem för att certifiera byggnader. Miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. För varje område beräknas hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått. Detta aggregeras sedan till en totalpoäng och en betygsnivå.

Betygsnivåer för BREEAM-SE:
OUTSTANDING ≥ 85%
EXCELLENT ≥ 70%
VERY GOOD ≥ 55%
GOOD ≥ 45%
PASS ≥ 30%
UNCLASSIFIED < 30%

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet under 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.