Gå till innehåll

Swedavia kommenterar medieuppgifter gällande säkerheten på Stockholm Arlanda Airport

2019-02-22, kl. 17:29

Swedavia arbetar kontinuerligt tillsammans med polisen och övriga aktörer på flygplatsen för att säkerställa högsta möjliga säkerhet och välkomnar planerna på en översyn av säkerhetsprövningar och en förbättrad informationsdelning.

Swedavia arbetar kontinuerligt tillsammans med Polisen och övriga aktörer på flygplatsen för att säkerställa högsta möjliga säkerhet och välkomnar planerna på en översyn av säkerhetsprövningar och en förbättrad informationsdelning.

– Säkerheten är alltid av högsta prioritet för oss på Swedavia. Som resenär ska man känna sig trygg på våra flygplatser. Vi kan inte kommentera den underrättelserapport som media hänvisar till, som är hemlig, och inte heller uppgifterna i sig. Men samtal har pågått och pågår för att säkerställa högsta möjliga säkerhet på våra flygplatser. Det är ett arbete som kontinuerligt sker tillsammans med polisen och andra aktörer, säger Mats Paulsson, säkerhetsdirektör på Swedavia.

På samtliga av Swedavias flygplatser har all personal som arbetar på flygplatsernas behörighetsområde godkänts i en säkerhetsprövning. Det gäller även leverantörer och andra företag som har tillträde till området.

– Alla som arbetar inne på flygplatsområdet har genomgått en säkerhetsprövning och registerkontroll hos Transportsstyrelsen och Säkerhetspolisen. Om man efter granskning inte godkänns så får man helt enkelt inte jobba inne på flygplatsen, säger Mats Paulsson.

Personal på Swedavias flygplatser säkerhetskontrolleras dessutom dagligen då de passerar en säkerhetskontroll för att komma till behörighetsområdet på flygplatsen.

– Vi som företag är precis som samhället i övrigt, beroende av de registerkontroller och den information Säkerhetspolisen och andra myndigheter på området kan bistå oss med, säger Mats Paulsson.

Swedavia ser positivt på Polismyndigheten ambition att se över säkerhetsprövningar och en förbättrad informationsdelning mellan myndigheter och företag.

– Säkerhetsarbetet måste hela tiden utvecklas och förbättras. Det arbete och de insatser vi genomför på säkerhetsområdet sker alltid i nära samarbete med polis, Säkerhetspolis och vår tillsynsmyndighet Transportstyrelsen. Vi välkomnar självfallet en dialog kring den här problematiken och kommer att bistå dem på alla sätt, säger Mats Paulsson.


Fakta: Följande gäller kring säkerhetsprövning vid anställning på flygplats.

  • På samtliga Swedaviaflygplatser har all personal som arbetar på flygplatsernas behörighetsområde godkänts i en säkerhetsprövning enligt gällande regelverk för luftfartsskydd. Det gäller även leverantörer och andra företag som har tillträde till området.

  • Som en del i säkerhetsprövningen före anställning lämnar varje enskild arbetsgivare in en ansökan om registerkontroll till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gör sedan en framställan om registerkontroll till Säkerhetspolisen i enlighet med 14§ i Säkerhetsskyddslagen.

  • Personalen i våra säkerhetskontroller arbetar formellt med förordnande av Polisen, varför de inför anställning kontrolleras av Polisen utöver det som nämns ovan.

  • Personalen säkerhetskontrolleras vid varje tillfälle som man passerar in på behörighetsområdet, ofta flera gånger om dagen.

  • Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och genomför kontinuerlig verksamhetskontroll och gör bedömningar av hur säkerheten på flygplatsen fungerar.


    För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se


    Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.