Gå till innehåll

Swedavia lanserar ramverk för gröna obligationer

2019-10-25, kl. 14:00

Swedavia lanserar ett ramverk som möjliggör för bolaget att för första gången emittera gröna obligationer. Syftet är att finansiera satsningar och projekt inom klimatomställning och hållbarhet. Ramverket har genomgått en oberoende extern granskning av centret för internationell klimatforskning, CICERO.

Ramverket gör det möjligt för Swedavia att emittera gröna obligationer under sitt befintliga Medium Term Note-program (MTN-program) på totalt 15 miljarder kronor.

- Vår strävan är att vara en världsledande aktör i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan och det är naturligt att också ha tillgång till en matchande finansieringsform. Swedavia är en etablerad aktör på kapitalmarknaden sedan 2013 och ramverket ger oss nu möjligheten att för första gången kunna erbjuda marknaden gröna obligationer som ett investeringsalternativ, sägerJonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Emissionslikviden ska användas för att finansiera satsningar och projekt som stöder Swedavias långsiktiga strategi och som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling samt Parisavtalet inom investeringskategorierna: gröna byggnader och infrastruktur, energieffektivisering, förnybar energi, åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar samt rena transporter.

Ramverket har genomgått en oberoende extern granskning av centret för internationell klimatforskning, CICERO. Fyra av de fem projektkategorierna får högsta betyget "Dark green". En av kategorierna, gröna byggnader och infrastruktur, får betyget "Light green", vilket också blir CICERO:s övergripande gradering av ramverket.

I sin bedömning har CICERO beaktat det faktum att ramverket medger investeringar i kapacitetshöjande flygplatsinfrastruktur som kan möjliggöra en ökad flygtrafikrelaterad miljöpåverkan. Samtidigt lyfter CICERO fram att Swedavia är en förebild för flygplatser globalt. CICERO ger det gröna ramverkets lednings- och styrningsstruktur betyget "Excellent".

Alla Swedavias tio flygplatser har nått den högsta nivån i miljöcertifieringen Airport Carbon Accreditation och efter 2020 planeras Swedavia ha nått ner till noll utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten.

Det gröna ramverket har tagits fram i samarbete med bankerna SEB och Swedbank, och har utformats i linje med branschstandarden Green Bond Principles som förvaltas av International Capital Markets Association (ICMA).

I syfte att ge investerare och andra intressenter möjlighet att följa utvecklingen av Swedavias utfärdande av gröna obligationer kommer Swedavia årligen att presentera en Green Bond Impact Report.

Ramverket liksom det oberoende utlåtandet återfinns på swedavia.se under Om Swedavia/Finansiell information/Gröna obligationer.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,9 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.