Gå till innehåll

Swedavia prisas för gröna byggnader

2019-11-22, kl. 11:22

Swedavia tilldelas priset som ”Årets fastighetsägare med högsta snittbetyg i BREEAM-SE” av branschorganisationen Sweden Green Building Council. Swedavias nya kontorshus Office One vid Stockholm Arlanda Airport är en av de byggnader som ligger till grund för utmärkelsen.

Swedavia tilldelas priset som ”Årets fastighetsägare med högsta snittbetyg i BREEAM-SE” av branschorganisationen Sweden Green Building Council. Swedavias nya kontorshus Office One vid Stockholm Arlanda Airport är en av de byggnader som ligger till grund för utmärkelsen.

− Vi är förstås oerhört glada över att vi utsetts till ”Årets fastighetsägare med högsta snittbetyg i BREEAM-SE”. Priset är ett bevis för att vi är på rätt väg i vårt högt prioriterade hållbarhetsarbete och att det ger resultat. Det ger även motivation till våra medarbetare att fortsätta i samma riktning när det gäller vårt hållbarhetsarbete. Inom fastighetsutvecklingsområdet är BREEAM-SE ett viktigt verktyg som vi arbetar med för att nå FN:s globala mål inom hållbarhet, säger Lena Wennberg, miljöchef, Swedavia.

De byggnaderna som har ingått som underlag i bedömningen är Terminalexpansion Söder, Göteborg Landvetter Airport och kontorshuset Office One vid Stockholm Arlanda Airport.

Byggnaderna får under perioden snittbetyget 77 %, där Terminalexpansion Söder hade 78,22% och Office One 75,73 % i preliminärt certifieringsbetyg. Bedömningsperioden sträcker sig från september 2018 till augusti 2019.

Terminalexpansion Söder står färdigt sommaren 2020 och utökar befintlig terminal med 18 500 kvadratmeter. Den nya terminaldelen tillför tre nya gater som ger möjlighet att ta emot fler stora flygplan, samt fyra nya gater för bussar till flygplanen.

Office One är ett nybyggt kontorshus med ett mycket centralt läge på Stockholm Arlanda Airport, alldeles intill flygplatsens terminaler, kommunikationer, hotell och annat serviceutbud. Huset inrymmer totalt cirka 15 000 kvadratmeter modern och flexibel kontorsyta.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst miljö- och klimatarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se