Gå till innehåll

Swedavia samlar aktörer till upphandling av bioflygbränsle

2019-12-18, kl. 13:00

​Som en av de första flygplatshållarna i världen bjuder Swedavia in SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet att göra avrop på ett avtal för bioflygbränsle. Syftet är att fler företag och organisationer ska kunna minska koldioxidutsläppen från sina tjänsteflygresor och främja en storskalig produktion av bioflygbränsle. Bioflygbränslet kommer att tankas på Swedavias flygplatser under 2020.

Som en av de första flygplatshållarna i världen bjuder Swedavia in SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet att göra avrop på ett avtal för bioflygbränsle. Syftet är att fler företag och organisationer ska kunna minska koldioxidutsläppen från sina tjänsteflygresor och att främja en storskalig produktion av bioflygbränsle. Bioflygbränslet kommer att tankas på Swedavias flygplatser under 2020.

Swedavia upphandlar årligen sedan 2016 cirka 450 ton bioflygbränsle, vilket motsvarar företagets årliga tjänsteflygresor. Genom aktuell upphandling kommer volymerna nu att öka till cirka 560 ton, vilket motsvarar cirka 45 000 inrikesresor på 100 procent bioflygbränsle.

- Det är oerhört glädjande att flera aktörer visar intresse för vår upphandling av bioflygbränsle. Tillsammans vill vi visa att det finns konkreta och fungerande lösningar för att minska klimatpåverkan från flygresor. Bioflygbränslet ger en faktisk reduktion av koldioxidutsläpp vid utsläppskällan, säger Jonas Abrahamsson, vd Swedavia.

Bioflygbränslet framställs av använd frityrolja och minskar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 85 procent jämfört med traditionellt flygbränsle. Leverantören är Air BP Sweden AB. Målsättningen är att främja de mest hållbara alternativen för bioflygbränsle som finns på marknaden.

- Ambitionen är att genomföra en ny upphandling varje år och att fler företag och organisationer ska kunna ansluta sig. Vi har tekniken och råvaran och vi vet att både kunder och producenter är positiva till bioflygbränsle. Men idag produceras för lite av produkten till ett för högt pris. Därför behövs vår satsning som vi hoppas kan stimulera en efterfrågan och göra en storskalig inhemsk produktion möjlig, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavia har genomfört upphandlingen och kommer även under 2020 att nyttja cirka 450 ton bioflygbränsle. Den resterande volymen på cirka 110 ton kommer övriga tre aktörer att dela på. Swedavia har redan under hösten påbörjat planering och information till aktörer om möjlighet att ta del av upphandling under 2020, för avrop 2021.

Satsningen på bioflygbränsle är en del av Swedavias strategi för att verka för flygbranschens klimatomställning och ett fossilfritt flyg 2045. Swedavia arbetar också aktivt med att minska de fossila utsläppen från den egna verksamheten. Samtliga av Swedavias flygplatser ska ha noll fossila utsläpp från egna verksamheten vid utgången av 2020.


Fakta om upphandlingen

  • Upphandlingen har genomförts av Swedavia och resulterar i ett avtal för 2020.
  • Systembolaget, SOS Alarm och 2030-sekretariatet köper (avropar) volym från upphandlat avtal.
  • 450 ton går till Swedavia och övriga delar på resterande 110 ton.
  • Bioflygbränslet köps in som en tjänst och tankas in på någon av Swedavias 10 flygplatser. Detta ger en faktisk reduktion av koldioxid vid utsläppskällan d v s det handlar inte om en klimatkompensation.
  • Air BP är leverantör av bränslet och avser använda certifierad produkt framställd från använd frityrolja, producerad av Neste i Finland.
  • I enlighet med gällande bränslekrav blandas bränslet in med traditionellt bränsle och används i befintlig flygplansteknik och infrastruktur på flygplatser.

Fakta Swedavias miljöarbete och mål

  • Swedavias egna verksamhet på alla tio flygplatser ska vara fossilfri vid utgången av 2020, vilket nås bland annat genom satsning på förnybara drivmedel, elektrifiering av markfordon och arbetsredskap.
  • 2025 ska fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser vara fossilfritt.
  • Flygbranschen har enats om en färdplan om fossilfrihet, inom ramen för Fossilfritt Sverige, med målsättning att det svenska inrikesflyget ska bli fossilfritt 2030 och allt flyg som startar i Sverige 2045, i linje med internationella klimatmål. Detta ska nås via energieffektivisering, förnybara flygbränslen och elektrifiering.
  • Swedavia köper bioflygbränsle för bolagets tjänsteresor som motsvarar 450 ton bränsle årligen.

För mer information

Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.
Systembolagets pressjour på telefon 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se
SOS Alarms pressjour på telefon 08-205 307 eller press@sosalarm.se
2030-sekretariatet, kontakta Jakob Lagercrantz vd, 0708 173 808 eller jakob@equest.se