Gå till innehåll

Swedavias delårsrapport januari-mars 2019: Stabilt resultat och fokus på effektivare lösningar

2019-04-17, kl. 16:59

Swedavias första kvartal 2019 präglas av det fortsatta arbetet med att säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften för bolaget och att infria målet om att den egna verksamheten ska vara fossilfri 2020. Swedavia fortsätter också att verka för flygets nödvändiga omställning för att bli fossilfritt 2045, med ytterligare satsningar på bioflygbränsle.

Antalet passagerare vid Swedavias tio flygplatser minskade under det första kvartalet med 4,2 procent till 8,9 miljoner jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen följer efter flera år av god tillväxt. Tillgängligheten förbättrades samtidigt ytterligare under kvartalet, med etableringar av nya flygbolag och ett tjugotal nya flyglinjer som har aviserats hittills i år.

- Swedavias mål är fortsatt tydligt. Vi ska vara ledande inom hållbarhet och säkerställa tillgänglighet inom landet och till resten av världen. Samtidigt ska vi fortsatt vara en internationell förebild när det gäller att driva och utveckla hållbara flygplatser, med smidiga och effektiva lösningar för våra resenärer, sägerJonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

För kvartalet redovisade Swedavia en omsättning på närmare 1,5 miljarder kronor (1,4) och rörelseresultatet på 70 miljoner kronor (58). Ökade intäkter från flygplatsverksamheten och lägre externa driftskostnader påverkade resultatet positivt, medan avskrivningar och personalkostnader påverkade negativt.

- Sedan hösten 2018 arbetar vi för att effektivisera våra arbetssätt, bli än mer kostnadseffektiva och successivt renodla ett processorienterat arbetssätt för att skapa bättre samverkan, både internt i organisationen och gentemot våra kunder, säger Jonas Abrahamsson.

Sedan flera år tillbaka bedriver Swedavia ett omfattande utvecklings- och investeringsprogram, i linje med uppdraget att säkra tillgängligheten som är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Programmen löper enligt plan och under kvartalet invigdes det nya driftområdet på Stockholm Arlanda Airport.

- Våra flygplatsers kapacitet är sedan flera år mycket ansträngd och därför driver vi sedan flera år omfattande investeringsprogram för att kunna möta det behov som finns, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavia har som mål att driva verksamheten med en så liten klimatpåverkan som möjligt. Det innebär bland annat att samtliga flygplatser ska vara fossilfria i den egna verksamheten 2020. Hittills har Visby Airport, Ronneby Airport och Luleå Airport nått målen.

- Under detta och nästa år kommer också övriga sju flygplatser att nå detta mål. Sedan sommaren 2018 har vi därför adderat ett vidare hållbarhetsmål och arbetar för att andelen förnybart flygbränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fem procent senast 2025, i linje med internationella klimatavtal, säger Jonas Abrahamsson.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias hemsida:Swedavia - finansiell information

2019-04-17

För mer information samt intervjuönskemål kontakta Robert Pletzin, presschef, Swedavia, 010-10 90 100

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 17.00 CET.