Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för oktober 2019

2019-11-08, kl. 08:30

Under oktober reste 3 531 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med knappt 5 procent jämfört med samma månad förra året. I oktober noterades en fortsatt svagare utveckling för inrikesresandet, medan utrikestrafiken minskar i mindre omfattning och den reguljära Europatrafiken är i stort sett oförändrad i oktober jämfört med oktober ifjol.

Under oktober reste 3 531 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med knappt 5 procent jämfört med samma månad förra året. I oktober noterades en fortsatt svagare utveckling för inrikesresandet, medan utrikestrafiken minskar i mindre omfattning och den reguljära Europatrafiken är i stort sett oförändrad i oktober jämfört med oktober ifjol.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick sammanlagt till 2 378 000 under oktober månad, vilket är en minskning med knappt 2 procent jämfört med samma månad föregående år. Inrikesresandet uppgick till 1 153 000 resenärer, en minskning med 10 procent.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade sammanlagt 2 242 000 resenärer under oktober, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikesresenärer uppgick till 1 781 000, vilket är en minskning med 3 procent, medan antalet inrikesresenärer uppgick till 461 000, en minskning med 8 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 588 000 resenärer under oktober, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikesresenärer uppgick till475 000, en ökning på 2 procent jämfört med oktober i fjol. Göteborg Landvetter är den flygplats som fortsatt visar störst tillväxt inom utrikesresandet, som står för den allra största delen av trafiken på flygplatsen. Inrikesresandet minskade med 19 procent och uppgick till 113 000 under oktober.

På Bromma Stockholm Airport reste sammanlagt 216 000 resenärer under oktober, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med oktober förra året. Utrikesresandet ökade däremot med 20 procent, medan inrikesresandet minskade med 15 procent.

I linje med utvecklingen hittills i år visar Swedavias regionala flygplatser på lokala variationen även under oktober månad. Antalet resenärer uppgick sammanlagt till 485 000, vilket är en minskning med 7 procent. Luleå och Kiruna är de två flygplatser som har den lägsta avmattningen på inrikestrafiken i oktober, följt av Visby och Åre Östersund.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet under 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig på www.swedavia.se under Om Swedavia/Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.