Gå till innehåll

Swedavia fortsätter stödja hyresgäster genom utökade hyreslättnader till ett 100-tal flygplatsaktörer

2020-04-24, kl. 08:00

Med regeringens stödpaket för hyreslättnader som utgångspunkt ger Swedavia nu sammantaget ett 100-tal flygplatsaktörer hyressänkningar på upp till 50 procent.

Med regeringens stödpaket för hyreslättnader som utgångspunkt ger Swedavia nu sammantaget ett 100-tal flygplatsaktörer hyressänkningar på upp till 50 procent.

Redan i mitten av mars införde Swedavia hyreslättnader för ett 50-tal flygplatsaktörer inom restaurang och butiker på Swedavias flygplatser. I förra veckan fattade Swedavia även beslutet att fullt utnyttja regeringens stödpaket för hyreslättnader, men också att sträcka sig längre genom att även införa hyreslättnader för ett 50-tal som inte omfattas av regeringens stödpaket.

Därmed kan ett 100-tal aktörer på Swedavias flygplatsaktörer få hyreslättnader på upp till 50 procent.

- Vi är måna om våra samarbetspartners och vi insåg tidigt att situationen skulle bli väldigt tuff för många hyresgäster. Därför valde vi redan i mars, innan stödpaketet, att ta bort minimihyran för våra restauranger och butiker. Tack vara regeringens stödpaket kan vi nu både fortsätta och utöka vårt stöd, säger Charlotte Ljunggren, direktör Marknad & Kommersiell utveckling Swedavia.

Swedavias initiala hyreslättnader innebar en nedsättning av minimihyran för aktörer inom butik och restauranger (Retail, Food and Beverage) med 100 procent under begränsad tid och bara låta dessa betala omsättningsbaserad hyra. Butiker och restauranger var tidigt drabbade av det minskade flödet av resenärer på flygplatserna.

- Förutom att Swedavia fullt ut nyttjar regeringens stödpaket, så utökas hyreslättnaderna till att omfatta även flygplatsaktörer som är starkt påverkade av det minskade resenärsflödet, men som inte kan ta del av regeringens hyreslättnader, säger Charlotte Ljunggren.

Det rör sig om ett 50-tal aktörer som nu, trots att de inte omfattas av regeringens stödpaket, kommer att få hyreslättnader på 25 procent. Dessutom kommer samtliga aktörer som omfattas av regeringens stödpaketet, men som inte omfattades av Swedavias i mars beslutade stödåtgärder, retroaktivt kunna ta del av det.

Hyreslättnaderna som Swedavia nu har fattat beslut om följer tidsramarna i regeringens stödpaket och gäller till sista juni. Swedavia kommer löpande se över påverkan för verksamheter vid våra flygplatser utifrån eventuella justeringar som regeringen gör i paketet.

- Hela branschen och även Swedavia är i en ytterst utmanande situation. Vi står i princip utan rörelseintäkter och tappar just nu cirka 500 miljoner kronor i intäkter varje månad, men är samtidigt också beroende av våra partners och hyresgästers fortlevnad. Därför försöker vi trots vår situation göra allt vi orkar med för att hjälpa till så att vi tillsammans ska kunna ta oss igenom den här krisen, säger Charlotte Ljunggren.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.