Gå till innehåll

Swedavia fortsätter stötta flygets klimatomställning – årlig leverans av bioflygbränsle tankas på Arlanda

2020-09-22, kl. 08:00

​Swedavia bidrar till ett hållbart flygresande bland annat genom att årligen köpa bioflygbränsle motsvarande de egna tjänsteresorna. Årets leverans av bioflygbränsle delas för första gången med externa partners - SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet – och är ett resultat av en samordnad upphandling som Swedavia bjudit in till. Bioflygbränslet motsvarar cirka 9 000 flygresor.

Swedavia bidrar till ett hållbart flygresande bland annat genom att årligen köpa bioflygbränsle motsvarande de egna tjänsteresorna. Årets leverans av bioflygbränsle delas för första gången med externa partners - SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet – och är ett resultat av en samordnad upphandling som Swedavia bjudit in till. Bioflygbränslet motsvarar cirka 9 000 flygresor och kommer att tankas på Stockholm Arlanda Airport från den 22 september.

Swedavia köper sedan 2016 årligen bioflygbränsle motsvarande behovet för de egna tjänsteresorna under ett år. Syftet är att stötta flygets klimatomställning i linje med Swedavias mål om att minst fem procent bioflygbränsle ska tankas vid svenska flygplatser senast 2025.

- Både Swedavia och flygbranschen har kraftigt påverkats av covid-pandemins effekter. Trots den utmanande situationen vi nu befinner oss i måste flygets klimatomställning fortsätta och prioriteras. Nu är tillfället att visa på allvaret i våra klimatambitioner och att vi ska nå målet om ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och allt flyg 2045, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Årets leverans på sammanlagt 210 ton bioflygbränsle delas av Swedavia, SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet och är ett resultat av en samordnad upphandling som Swedavia har initierat. Mängden motsvarar cirka 9 000 flygresor (cirka 70 mil) och en utsläppsminskning på 80 procent av fossil koldioxid jämfört med konventionellt flygbränsle.

- Nya innovativa samarbeten och engagemang krävs för att minska koldioxidutsläppen. Vi är därför mycket glada att våra samarbetspartners har deltagit i upphandlingen. Jag vill nu också passa på att bjuda in fler företag och organisationer att ta del av nästa års bioflygbränsleleverans, arbetet med upphandlingen kommer att påbörjas under hösten. Tillsammans bidrar vi till fler hållbara flygresor och flygets klimatsomställning, säger Jonas Abrahamsson.

En samordnad upphandlingen gör det möjligt för fler företag och organisationer att direkt minska klimatpåverkan från sina flygtjänsteresor, jämte alternativ såsom till exempel klimatkompensation.

En ökad efterfrågan på bioflygbränsle bidrar också till utvecklingen av en storskalig svensk bioflygbränsleproduktion.

- Swedavia välkomnar regeringens förslag om reduktionsplikt i budgetproposition för nästa år. Reduktionsplikten är ett viktigt verktyg för att påskynda transportsektorns klimatomställning och kan bidra till en storskalig produktion av bioflygbränsle som har potential att bli en ny svensk industriell paradgren, fortsätter Jonas Abrahamsson.

Finska Neste har producerat bioflygbränslet av restavfall såsom använd frityrolja och slaktavfall och Air bp är bränsleleverantör. Bioflygbränslet kommer att blandas upp med vanligt flygbränsle upp till 50 procent och kommer att tankas på Arlanda med start tisdagen 22 september.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet vid utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till hållbart bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef, via Swedavias presstjänst på telefon
010-109 01 00 eller press@swedavia.se.