Gå till innehåll

Swedavia säkrar finansiering genom Nordiska investeringsbanken

2020-12-10, kl. 15:15

Swedavia och Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ett låneavtal på 500 miljoner kronor.

Låneavtalet är ett så kallat "covid-19 response loan" med syfte att underlätta finansieringen för branscher som är starkt påverkade av coronaviruspandemin. Löptiden på låneavtalet är sju år.

- Lånet bidrar till att ytterligare stärka vår likviditet i en tid då covidpandemin på ett dramatiskt sätt påverkar både flygresandet och Swedavias verksamhet, säger Mats Påhlson, Swedavias finanschef.

Under perioden januari-oktober minskade antalet resenärer vid Swedavias flygplatser med cirka 72 procent till närmare 9,5 miljoner resenärer. För perioden januari-september redovisade Swedavia ett rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader och realisationsvinster på närmare -1,1 miljarder kronor.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.