Gå till innehåll

Swedavias årsstämma väljer nya styrelseledamöter

2020-04-29, kl. 16:30

Vid årsstämman i Swedavia AB onsdagen den 29 april 2020 valdes ett flertal nya styrelseledamöter. Swedavias styrelse består därmed av nio ledamöter.

Årsstämman beslutade om omval av Åke Svensson, Lotta Mellström, Lars Mydland, Nina Linander samt Lottie Svedenstedt och nyval av Tor Clausen, Eva Nygren, Per Sjödell och Annica Ånäs.

Stämman omvalde Åke Svensson till styrelsens ordförande.

I sitt nomineringsbeslut skriver Swedavias ägare, den svenska staten, att: "Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund".

Därmed består styrelsen, utifrån stämmans beslut, av nio stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

I och med årsstämman utträder Lars Backemar, Lottie Knutson och Mikael Norman ur Swedavias styrelse.

Protokoll samt övrig information om Swedavias årsstämma publiceras på:swedavia.se/om-swedavia/bolagsstyrning.

2020-04-29

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 6,2 miljarder kronor per helår och har cirka 3 000 medarbetare.