Gå till innehåll

Swedavias flygplatser skänker skyddsmateriel till vården

2020-04-15, kl. 12:26

Coronapandemin innebär ett ökat behov av skyddsmateriel för personalen i den svenska sjukvården. Swedavias flygplatser bidrar nu genom att skänka bland annat ansiktsmasker och skyddsglasögon till vårdinrättningar runt om i landet.

Coronapandemin innebär ett ökat behov av skyddsmateriel för personalen i den svenska sjukvården. Swedavias flygplatser bidrar nu genom att skänka bland annat andningsmasker och skyddsglasögon till vårdinrättningar runt om i landet.

På Swedavias tio flygplatser finns under normala omständigheter vissa mängder personlig skyddsutrustning. Med anledning av coronapandemin och det exceptionella läget har Swedavia beslutat att skänka all skyddsutrustning och annan utrustning som flygplatserna kan avvara till vårdinrättningar runt om i landet.

– Vi befinner oss i en mycket svår tid för hela samhället, där samarbete och samverkan mellan människor, institutioner och organisationer är viktigare än någonsin. Vi på Swedavia vill naturligtvis göra det vi kan för att bidra och att skänka skyddsutrustning som just nu kan göra större nytta inom vården känns självklart, säger Marie Wiksborg, direktör för affärsstöd och säkerhet på Swedavia.

Totalt rör det sig om sammanlagt omkring hundra andningsmasker för flergångsbruk, tusen par skyddsglasögon och 100 000 engångshandskar. Utöver den personliga skyddsutrustningen inventerar varje flygplats sina lager för att om möjligt hitta också annan materiel som kan komma till användning i insatserna mot coronavirusets spridning.

Till exempel har Swedavia skänkt ett par hundra avskiljningsstolpar med tillhörande band som vanligtvis används för att separera köer på Stockholm Arlanda Airport till Region Stockholm. Dessa kommer nu att användas för att separera flöden och organisera köer på närakuterna runt om i Stockholm.

– Flygplatscheferna på Swedavias flygplatser runt om i landet samlar nu ihop den utrustning man kan avvara – skyddsutrustning eller annat som kan komma till användning – för att skänka den till lämpliga vårdinrättningar lokalt i regionen, säger Marie Wiksborg.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 6,2 miljarder kronor per helår och har cirka 3 000 medarbetare.