Gå till innehåll

Kiruna Airport första Swedavia-flygplatsen med distansledd flygtrafikledning – satsning på digitalisering och framtidens flygplatser

2021-06-01, kl. 13:50

Kiruna Airport är först ut av Swedavias flygplatser att övergå till flygledning på distans. Från och med tisdagen den 1 juni leds flygtrafiken vid flygplatsen från Arlanda och LFVs nya kontrollcentral för distansledd flygtrafikledning. Ytterligare tre Swedavia-flygplatser planeras att driftsätta flygledningssystemet före utgången av 2022.

Kiruna Airport är först ut av Swedavias flygplatser att övergå till flygledning på distans. Från och med tisdagen den 1 juni leds flygtrafiken vid flygplatsen från Arlanda och LFVs nya kontrollcentral för distansledd flygtrafikledning. Ytterligare tre Swedavia-flygplatser planeras att driftsätta flygledningssystemet före utgången av 2022.

Swedavia och LFV skrev 2016 en avsiktsförklaring att utreda förutsättningarna för flygtrafikledning på distans och i november 2017 skrevs avtalet om att etablera flygledningssystemet vid fyra av Swedavias flygplatser - Kiruna Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport och Malmö Airport. Först att anslutas enligt programmet är Kiruna Airport, Swedavias nordligaste flygplats.

- Det är naturligtvis glädjande att vi efter ett mångårigt intensivt arbete tillsammans med LFV nu tar det första steget till distansledd flygtrafikledning vid våra flygplatser. Driftsättningen vid Kiruna Airport är en milstolpe i Swedavias strategi för digitalisering och innovation och arbetet med att utveckla framtidens flygplatser i linje med vårt tillgänglighetsuppdrag, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef på Swedavia.

De resterande tre Swedavia-flygplatserna som ingår i programmet planeras att övergå till distansledd flygtrafikledning före utgången av 2022, med början i Åre Östersund Airport, därefter Umeå Airport och slutligen Malmö Airport. Flygledningssystemet är sedan tidigare i bruk både i Sverige och internationellt. Så sent som för en månad sedan gick London-flygplatsen London City Airport över till distansledd flygtrafikledning.

- Vi får nu nya möjligheter till en effektivare flygplatsdrift samtidigt som vi säkerställer viktig regional tillgänglighet genom att säkra redundans och möjliggöra flexibla öppethållandetider. Vi ser nu fram emot ett gott samarbete i det fortsatta arbetet kring driftssättningen vid övriga flygplatser, säger Jonas Abrahamsson.

Det nya flygledningssystemet vid Kiruna Airport har utvecklats av Saab och omfattar 14 kameror, som ger en 360-gradig bild av flygplatsen och dess omgivning och ersätter alltså det nuvarande flygledartornet vid Kiruna Airport.

- En av de största fördelarna vi ser med övergången till distansledd flygtrafikledning är att tekniken kommer underlätta för oss att säkra vår beredskap med ambulansflyg under dygnets alla timmar men kommer även att underlätta för vårt tillgänglighetsuppdrag med den reguljära passagerartrafiken, säger Andreas Fredriksson, flygplatschef Kiruna Airport på Swedavia.

Kiruna Airport blir också den första flygplatsen att ledas från LFVs nya kontrollcentral för distansledd flygtrafikledning vid Arlanda. Kontrollcentralen ligger i direkt anslutning till LFVs flygtrafikledningscentral på Arlanda, varifrån flygtrafiken i stora delar av Sverige leds.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.