Gå till innehåll

Swedavia deltar i fallstudie av elflyglinje mellan Umeå Airport och Åre Östersund Airport

2021-07-08, kl. 09:26

Swedavia har sedan många år varit med och drivit på omställningen mot ett fossilfritt flyg. Nu deltar i Swedavia i projektet "Fossilfritt flyg i norra Sverige - en genomförandestudie", som bland annat ska genomföra en fallstudie av en elflyglinje mellan Swedavia-flygplatserna Umeå Airport och Åre Österstund Airport

Swedavia är en del av projektet ”Fossilfritt flyg i norra Sverige – en genomförandestudie” som har nu blivit beviljat av Energimyndigheten och finansieras med 9,5 miljoner kronor. En del i projektet är en fallstudie av en elflyglinje mellan Umeå Airport och Åre Östersund Airport.

– Swedavia har sedan många år varit med och drivit på omställningen mot ett fossilfritt flyg som är helt nödvändigt för framtidens transporter där flyget ingår. Vi har drivit på detta arbete genom flera initiativ och i ett samarbete med övrig flygbransch, med fokus på att öka möjligheterna att välja hållbart bioflygbränsle. Vi arbetar även med att göra våra flygplatser redo för att ta emot elflyget när det finns på den kommersiella marknaden. Vi ser mycket positivt på att projektet nu startar tillsammans med våra samarbetsparter. Det blir en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet mot ett fossilfritt flyg, regionalt, nationellt och internationellt, säger B-O Lindgren, flygplatschef, Umeå Airport, Swedavia.

Projektet drivs tillsammans med Umeå kommun, BioFuel Region, forskningsinstitutet RISE och RISE Processum och syftar till att undersöka förutsättningarna för flyg med biodrivmedel, el och vätgas. Målet är att kartlägga förutsättningarna för grönt flyg och se över hållbara värdekedjor samt undersöka hur förutsättningarna på flygplatserna ser ut för att introducera fossilfria drivmedel.

Swedavia, som driver och utvecklar de tio statliga flygplatserna i Sverige, har sedan tidigare beslutat om en strategi för elflyg med målsättningen att Swedavias samtliga tio flygplatser ska kunna hantera elflyg och att en första kommersiell elflygslinje kan tas i bruk kring 2025.

Under hösten 2020 öppnade elflygsprojektet Green Flyway lokalerna för ett internationellt testcenter för elflygplan och drönarfarkoster på Åre Östersund Airport och Frösö Park. Åre Östersund Airport blev därmed först ut av Swedavias tio flygplatser att testa och förbereda infrastrukturen för att möjliggöra omställningen till en ökad elektrifiering av flyget.

För mer information om projektet: Press- och informationsmaterial - Umeå kommun (umea.se)

Swedavias presstjänst nås på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.