Gå till innehåll

Swedavia emitterar hybridobligationer om SEK 2,5 miljarder

2021-11-11, kl. 18:58

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Swedavia har framgångsrikt emitterat SEK 2,5 miljarder efterställda hybridobligationer med en evig löptid och första inlösenmöjlighet efter 5 år (non-call 5 year). Hybridobligationen har likviddag 17 november och lånebeloppet ska användas till Swedavias löpande verksamhet, inklusive att återbetala befintlig skuld samt finansiering av investeringar.

Emissionen är Swedavias största marknadstransaktion hittills och hybridkapitalet placerades hos huvudsakligen nordiska investerare, men också internationellt. Över hälften av kapitalet placerades hos kapitalförvaltare och cirka en fjärdedel hos pensionsbolag/försäkringsbolag.

I likhet med Swedavias befintliga hybridobligation kommer de nya obligationerna redovisas som eget kapital och vara efterställda Swedavias övriga låneinstrument.

Syftet med hybridemissionen är att fortsatt skapa bästa möjliga finansiella flexibilitet i genomförandet av Swedavias strategi och uppdrag samtidigt som målen för Swedavias kapitalstruktur upprätthålls.

I samband med emissionen har Nordea och Swedbank agerat arrangörer och så kallade bookrunners.

Information om Swedavias finansiering återfinns på Swedavias hemsida under Finansiell information | Om Swedavia.

För mer information kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.