Gå till innehåll

Swedavia fortsätter förberedelser för att ta emot elflyg – invigning av ny infrastruktur för elflyg på Visby Airport

2021-10-01, kl. 10:58

Fredagen den 1 oktober invigs Visby Airports nya laddinfrastruktur för elflygplan. Invigningen av de nya laddplatserna för elflyg sker i samband med att det första elflygplanet också landar på flygplatsen.

Fredagen den 1 oktober invigs Visby Airports nya laddinfrastruktur för elflygplan. Invigningen av de nya laddplatserna för elflyg sker i samband med att det första elflygplanet också landar på flygplatsen.

– Framtidens flyg behöver vara hållbart. Därför är det givetvis mycket glädjande att vi idag har nått milstolpen att kunna välkomna det första elflygplanet som landar och laddar på Visby Airport. Vi ser att utvecklingen av elflyg går snabbt framåt och för oss på Swedavia känns det positivt att vi nu har kommit till den punkten då vi ser att goda förutsättningar finns för att tillsammans med våra samarbetspartners nå målet att kunna ta emot det kommersiella passagerarelflyget på Visby Airport när det finns på marknaden om några år, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef Visby Airport på Swedavia.

Den nya infrastrukturen för elflyg som invigs består av sammanlagt tre laddplatser för elflygplan, placerade på två skilda platser på Visby Airport. Två laddplatser är installerade på flygplatsens huvudplatta för flygplan medan den tredje är belägen vid Gotlands flygklubb, på flygplatsens södra del. De nya laddplatserna innebär att flygplatsen nu är redo för att ladda de elflyg som finns på marknaden idag.

– Elflyg kommer att ha en viktig roll i flygets omställning till ett fossilfritt flyg. Av den anledningen känns det mycket positivt för oss att det nu utöver flygplats och flygplanstillverkare även finns en flygbolagsaktör, BRA, som ser potentialen i och vill börja flyga kommersiellt elflyg till och från Gotland och Stockholm när det är möjligt. Nästa steg är att intensifiera arbetet med att få såväl infrastrukturella som kommersiella förutsättningar på plats tillsammans med övriga samarbetspartners i regionen, näringslivet och inom flygbranschen, säger Gunnar Jonasson.

Swedavia står bakom finansieringen av laddplatserna för elflyg, i ett samarbete med Region Gotland och GEAB. Klimatklivet, ett investeringsstöd som tillhör Naturvårdsverket, är medfinansiär.
Övriga samarbetspartners som står bakom satsningen på elflyg vid Visby Airport är Tillväxt Gotland, Gotlands Besöksnäring och Nordic Network for Electric Aviation (NEA).

På Swedavias flygplatser pågår ett flertal andra elflygs- och forskningsprojekt kring hållbart flyg och att förbereda flygplatserna för morgondagens tekniska lösningar. På Åre Östersund Airport, där en testarena för elflyg och autonoma farkoster finns sedan 2020. På Umeå Airport ingår Swedavia som samarbetspartner i ett projekt drivet av Umeå kommun, ”Fossilfritt flyg i norra Sverige – en genomförandestudie”, där en fallstudie om elflyg mellan Umeå Airport och Åre Östersund Airport pågår. På Umeå Airport finns också elflygsprojektet FAIR, Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation, där fokus ligger på hållbart flyg i Kvarkenregionen.

För Swedavia är elflyg, utöver satsningar på ökad användning av hållbart biobränsle, en viktig del i arbetet med flygplatsernas utveckling för framtidens fossilfria inrikesflyg 2030 och allt flyg 2045. Swedavias elflygsstrategi innebär att koncernen arbetar mot det tydliga målet att flygplatsernas infrastruktur ska vara förberedd och utvecklad för att kunna ta emot elflyg när de finns redo att flyga resenärer på den kommersiella marknaden.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.