Gå till innehåll

Swedavia höll årsstämma

2021-04-28, kl. 15:00

Onsdagen den 28 april 2021 höll Swedavia AB årsstämma.

Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter. Stämman omvalde också Åke Svensson till styrelsens ordförande. Därmed består styrelsen, utifrån stämmans beslut, av nio stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Bolagsstämman var till följd av spridningen av covid-19 inte öppen för allmänheten och hölls digitalt, utan fysiska deltagare.

Vd och koncernchef Jonas Abrahamssons anförande, protokoll samt övrig information om Swedavias årsstämma kommer att publiceras på: swedavia.se/om-swedavia/bolagsstyrning.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativtpress@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 600 medarbetare.