Gå till innehåll

Swedavias delårsrapport för det tredje kvartalet 2021: Positivt kassaflöde tack vare ökat resande och god kostnadskontroll

2021-10-29, kl. 11:00

Under det tredje kvartalet ökade trafiken vid Swedavias flygplatser i takt med att länder öppnade upp och reserestriktioner lättades. Nettoomsättningen uppgick till 793 miljoner kronor, drygt 70 procent högre jämfört med ett år sedan, och kassaflödet från den löpande verksamheten var, exkluderat statliga stöd, positivt för första gången sedan pandemins början. De positiva tecknen till trots är marknadsläget fortsatt osäkert och Swedavia redovisar för sjätte kvartalet i följd en förlust och ett negativt rörelseresultat på -250 miljoner kronor.

Under det tredje kvartalet reste närmare 4,4 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser. Det är mer än en fördubbling jämfört med samma period förra året, då antalet passagerare var 1,8 miljoner, och hänger ihop med att vaccinationer genomförs och restriktioner lättas. Antalet resenärer är för kvartalet dock fortfarande endast på 40 procent jämfört med nivåerna före pandemin.

- Återhämtningen fortsätter under tredje kvartalet och vi är glada för de satsningar som våra flygbolagskunder nu gör på våra flygplatser i allmänhet och på Arlanda i synnerhet. Pandemin har slagit hårt mot Sveriges internationella tillgänglighet och fler direktlinjer från Sverige ut i världen är mycket viktigt när samhällen öppnar upp och ekonomier återhämtar sig. Vi får dock inte glömma att vi fortfarande är väldigt långt ifrån ett normalläge och de resenärsnivåer vi såg innan pandemin. Osäkerheten på marknaden är fortsatt stor, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Swedavias nettoomsättning uppgick under det tredje kvartalet till 793 miljoner kronor (460), vilket är en ökning med 333 miljoner kronor jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -250 miljoner kronor (-341). För hela rapportperioden januari-september uppgick nettoomsättningen till 1 733 miljoner kronor (2 040). Rörelseresultatet uppgick till -1 119 miljoner kronor (-717).

- Det ökande resandet, tillsammans med fortsatt god kostnadskontroll, påverkade Swedavias resultat positivt under det tredje kvartalet. Vi har nu också för första gången sedan pandemins början exklusive statliga stöd, haft ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavia fortsatte under kvartalet att arbeta för att utveckla flygtillgängligheten inom och till och från Sverige, i den återhämtning för flyget som nu sker. De gångna månaderna har en rad satsningar från både befintliga och nya kunder lanserats på bolagets flygplatser. SAS återupptar tre långdistanslinjer från Arlanda till destinationer i USA.

Dessutom storsatsar Finnair på Sverige med etableringen av en ny bas på Arlanda och flera nya långdistanslinjer till både Asien och USA, som samtliga flygs direkt från Arlanda. Även tyska Eurowings kommer under nästa år att etablera en bas på Arlanda och kommer inledningsvis att trafikera ett tjugotal destinationer runt om i Europa. Ryanair aviserade en liknande satsning i våras. Nya linjer etableras också på andra flygplatser. Bland annat har det nystartade lågprisbolaget PLAY aviserat en ny linje mellan Göteborg och Reykjavik med trafikstart nästa vår.

- Det är en flygmarknad som just nu omformas. Det kommer att resultera i ett nytt normalläge på marknaden jämfört med åren före pandemin och det är nu många aktörer som positionerar sig för att vara konkurrenskraftiga under de nya förutsättningar som kommer att råda, sägerJonas Abrahamsson.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia - Finansiell information:www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober, 11:00 CEST.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativtpress@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.