Gå till innehåll

Göteborg Landvetter Airport välkomnar världens första kommersiella flyglinje baserad på 50 procent hållbart flygbränsle

2022-12-02, kl. 06:00

Två gånger per vecka flyger BRA mellan Göteborg Landvetter Airport och franska Aéroport Lyon-Saint Exupéry. Den nya linjen blir därmed den mest hållbara bränsledrivna flyglinjen i världen.

Som flygplatshållare arbetar Swedavia för att främja övergången till biobränsle med målet att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Nu finns det en ny möjlighet att flyga med ett väsentligt minskat klimatavtryck när den första flyglinjen baserad på 50 procents inblandning SAF-bränsle (sustainable aviation fuel) lanseras. Två gånger per vecka flyger BRA mellan Göteborg Landvetter Airport och franska Aéroport Lyon-Saint Exupéry. Den nya linjen blir därmed den mest hållbara bränsledrivna kommersiella flyglinjen i världen.

- Det är ett viktigt steg mot fossilfritt flyg som Volvokoncernen nu tar tillsammans med BRA och det är väldigt glädjande att Göteborg Landvetter Airport får privilegiet att välkomna det till oss. Att blanda in 50 procent biobränsle gör det möjligt för människor att resa i jobbet och samtidigt dra ned på sina klimatavtryck. Genom olika program och samarbeten fortsätter Swedavia att uppmuntra flygbolag till att minska beroendet av fossila bränslen och ställa om till hållbara biobränslen, säger Anna Strömwall, flygplatsdirektör på Swedavia Göteborg Landvetter Airport.

Swedavia vill att framtidens resande ska vara hållbart. Inom initiativet Fossilfritt Sverige arbetar Swedavia utifrån målet om att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt 2030. För utrikestrafiken ska alla plan som lyfter från Swedavias flygplatser vara fossilfria senast 2045.

- BRA har tillsammans med Volvokoncernen beslutat att flyga med 50 procent inblandning av bioflygbränsle, vilket är den högsta möjliga inblandning av biobränsle som idag är tillåtet för kommersiellt flyg. Inom EU diskuteras just nu en kvotplikt för flyget, mandatet förväntas hamna mellan 38 och 54 procent för år 2045. På den här linjen kommer vi att uppnå en reducering av koldioxidutsläpp med minst 40 procent redan från dag ett. Vår förhoppning är att detta bara är början och att vi tillsammans med våra företagskunder ska hitta flera linjer med liknande lösningar för att ställa om till ett mer hållbart flygande med biobränsle, säger Martin Erkenborn, kommersiell chef på BRA.

- Vi har ett ansvar mot framtida generationer för omställningen till en mer hållbar framtid. Vi hoppas kunna inspirera andra företag att göra samma sak och att flyga med maximal användning av biobränsle. Vi behöver säkerställa att våra anställda inom Volvokoncernen kan arbeta effektivt och träffas och då är det oundvikligt att flyga. Genom detta samarbete med BRA så kommer vi kunna genomföra detta på ett mera ansvarsfullt sätt. Detta är bara ett exempel på de värdeskapande partnerskap vi som företag etablerar – inom hela ekosystemet – för att bidra till klimatmålen, säger Andrea Fuder, inköpschef på Volvokoncernen.

Genom ökad användning av bioflygbränsle strävar Swedavia efter att flyget har minsta möjliga miljöpåverkan. Bioflygbränslet bidrar till ett minskat fossilt koldioxidutsläpp med upp till 80 procent. Tankning med miljövänligare bioflygbränsle skapar därmed fortsatta förutsättningar för ett mer hållbart flygande.