Gå till innehåll

Mats Påhlson lämnar på egen begäran uppdraget som CFO på Swedavia

2022-12-16, kl. 12:00

Swedavias CFO, Mats Påhlson, har efter åtta år i bolaget, bestämt sig för att lämna Swedavia för en friare roll som egen konsult. Han lämnar uppdraget den 15 juni 2023. Swedavia har påbörjat rekryteringen av en ersättare.

- Mats har varit med och bidragit stort till Swedavias utveckling under år som har varit både utmanade och viktiga. År där ekonomiska och finansiella beslut och strategier har varit avgörande för att skapa rätt förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft och ett över tid välmående bolag. Jag är tacksam för det bidrag och den solida grund Mats har varit med och skapat för de kommande åren. Det är förstås tråkigt att Mats nu väljer att lämna Swedavia, men samtidigt har jag respekt för att han nu vill gå in i en annan fas i livet, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Det har varit otroligt stimulerande och utvecklande att vara en del av ledningen för Swedavia med sin mångfacetterade verksamhet och med det fantastiska syftet att få människor att mötas. Jag är övertygad om att med det bolag vi är idag och vår målbild 2030 har Swedavia en fortsatt strålande utveckling framför sig. Något min efterträdare kommer att vara med och driva och utveckla. Jag ser själv fram mot nästa steg i livet, med intressanta konsultuppdrag som däremellan skapar utrymme för mer tid till familj, vänner och övriga fritidsintressen, säger Mats Påhlson, Swedavias CFO.

Mats Påhlson kvarstår i sitt uppdrag under uppsägningstiden. Parallellt fortsätter Swedavia arbetet med att rekrytera hans efterträdare.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022, 12:00 CET.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 ellerpress@swedavia.se.