Gå till innehåll

Swedavia AB höll årsstämma

2022-04-25, kl. 15:01

Måndagen den 25 april 2022 höll Swedavia AB årsstämma.

Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter. Stämman omvalde också Åke Svensson till styrelsens ordförande. Därmed består styrelsen, utifrån stämmans beslut, av nio stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Vd och koncernchef Jonas Abrahamssons anförande, protokoll samt övrig information om Swedavias årsstämma kommer att publiceras på: swedavia.se/om-swedavia/bolagsstyrning.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.