Gå till innehåll

Swedavia deltar aktivt i arbetet för förbättrad flygpunktlighet i Europa

2022-09-23, kl. 11:49

Efter sommarens många försenade flyg orsakade av underkapacitet i Europa gällande både luftrum och bemanning har nu läget förbättrats avsevärt på Sveriges största flygplats. Stockholm Arlanda Airport ligger idag på plats tre över Europas mest punktliga flygplatser. Arbetet med att förbättra punktligheten pågår på kort och längre sikt och inom ramen för europeiskt samarbete.

Efter sommarens många försenade flyg, främst orsakade av underkapacitet i Europa gällande både luftrum och bemanning, har nu läget förbättrats avsevärt på Sveriges största flygplats. I augusti var 75 procent av flygen i tid eller mindre än 15 minuter försenade, en förbättring med över 20 procent jämfört med juni-juli. Stockholm Arlanda Airport ligger på plats tre över Europas mest punktliga flygplatser, efter Gardemoen (Oslo) och Vantaa (Helsingfors). Arbetet med att förbättra punktligheten pågår på kort och längre sikt och inom ramen för europeiskt samarbete där Swedavia har en central roll.

För att få bukt med grundproblematiken till försenade flygplan i Europa pågår det viktiga arbetet med att skapa gemensamma europeiska luftrumsregler och stegvis gå mot ökad enhetlighet inom EU-initiativet SES, Single European Sky. SES övergripande mål är att öka flygplatsernas och luftrummens kapacitet samtidigt som utsläppen och driftkostnaderna minskas.

 - Genom ett gemensamt luftrum och nya digitala verktyg, som sekvensieringsverktyg för start och landning, förbättras kapaciteten och punktligheten då alla aktörer får en ökad förutsägbarhet och därmed en stabilare produkt, säger Daniel Skoglund som är gruppchef inom Swedavias operativa drift och ordförande i det europeiska flygplatsnätverket för punktlighet inom ACI Airport Council International.

- I sommar har det varit kapacitetsproblem både när det gäller luftrummen i hela Europa och när det gäller personal, vilket har gett upphov till många försenade flighter, förklarar Daniel Skoglund

- Vi behöver göra allt vi kan för att förbättra de förutsättningar vi kan påverka. Andra faktorer som vi har låg eller ingen möjlighet att påverka, som väderpåverkan och behov av tekniskt underhållsarbete som är vanliga orsaker till förseningar, behöver vi ha en god beredskap för att kunna hantera när de uppstår, fortsätter Daniel Skoglund

- Det som förvärrade situationen i somras under högsäsongen var att det blev ännu mer trångt om utrymme när flygplan fått nya flygvägar då de inte kan flyga över Ryssland och Ukraina. Detta i kombination med rådande personalbrist inom hela flygbranschen försämrade förutsättningarna gällande flygets punktlighet avsevärt. Bland annat var det brist på flygledare nere i Europa, vilka behövs för att leda och planera om trafiken när den inte går enligt tidtabell. Är det inte tillräckligt med flygledare som övervakar flygplanen behöver antalet plan som ska flyga genom luftrummet, eller landa på flygplatsen, begränsas, säger Daniel Skoglund.

Idag har vi i Sverige, och även i resten av Europa, kommit ikapp med rekryteringar och läget på flygplatserna har normaliserats. Men det är samtidigt långt ifrån någon överkapacitet och på vissa håll fortsatt små marginaler, speciellt då resandet fortsätter på en hög nivå. Det är många instanser som behöver fungera utan anmärkning för att flygresan i sin helhet ska hålla sin tidsplan och som flygplatshållare är det vårt ansvar att konstant se över samtliga delar.

SES, Single European Sky
SES, Single European Sky, är initierat av EU och målen är att

  • möjliggöra en tredubblad kapacitetsökning vilket kommer att minska förseningar både när flygplanen är i luften och i samband med start och landning
  • uppnå en faktor 10-ökning gällande säkerheten
  • möjliggöra en minskad miljöpåverkan på 10 procent 
  • tillhandahålla ATM-tjänster till flygbolagen till 50 procent lägre kostnader.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.