Gå till innehåll

Swedavia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

2022-03-30, kl. 15:48

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webb. 2021 präglades starkt av covid-19-pandemins effekter för bolaget, men redovisningen visar också på Swedavias fortsatta arbete med att förbli konkurrenskraftiga på en förändrad flygmarknad, stärka svensk flygtillgänglighet och flygets klimatomställningsarbete.

"Under 2021 valde ett flertal flygbolagskunder att storsatsa på Swedavias flygplatser, inte minst på Stockholm Arlanda Airport. Finnair och Ryanair har etablerat baser på Arlanda och under 2022 gör Eurowings detsamma. Även våra stora och mer etablerade flygbolagskunder såsom SAS, BRA och Norwegian stod under andra halvan av 2021 för stora nysatsningar", skriver vd och koncernchef Jonas Abrahamssoni sitt vd-ord.

Mycket talar för en fortsatt återhämtning i flygresandet under 2022 och särskilt inför den stundande sommarsäsongen, men det finns osäkerheter.

"Vår bedömning är att det stora uppdämda resebehovet kommer att leda till en förnyad och stark återhämtning under de kommande månaderna och sommaren. Det är ännu för tidigt att förutspå vilka konsekvenser kriget i Ukraina får för flygmarknaden, men dessa bleknar alldeles oavsett i ljuset av den mycket svåra humanitära situation som uppstått. Ingenting är viktigare än att detta krig upphör och att lidandet som det orsakar kan begränsas," skriver Jonas Abrahamsson.

Pandemin har förändrat flygmarknaden i grunden och Swedavia har därför under de senaste två åren bedrivit ett omfattande arbete för att säkerställa att Swedavia står starkt även i framtiden. Sedan 2020 har bolagets struktur och organisation setts över för att identifiera effektiviseringar och accelerera förbättringsarbetet inom ett antal områden.

"Denna omstrukturering fick full effekt först under 2021 och gör att Swedavia nu har goda förutsättningar att vara konkurrenskraftiga även framöver. Uppdelningen av flygplatserna i två grupperingar, International Airports och Regional Airports, innebär nya möjligheter att stärka Swedavias internationella konkurrenskraft, samtidigt som vi värnar om den inhemska flygtillgängligheten," säger Swedavias styrelseordförandeÅke Svensson.

Under det gångna året har Swedavias klimatomställningsarbete och stöd till flygets klimatomställning fortsatt. Sedan bolaget som en av de första flygplatsoperatörerna i världen blev fossilfria i egen flygplatsverksamhet under 2020 fortsätter nu arbetet för att all verksamhet vid flygplatserna ska bli fossilfri 2025. Under 2021 genomfördes även den största tankningen någonsin av förnybart flygbränsle på Stockholm Arlanda Airport.

Redovisningen finns att läsa och ladda ned i sin helhet på Swedavia webb:Finansiell information | Om Swedavia

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Swedavias hemsida i slutet av april.

Redovisningen är en samtryckt års- och hållbarhetsredovisning i enlighet med vedertagna regelverk och standarder. Hållbarhetsredovisningen genomförs i enlighet med riktlinjerna Global Reporting Initiatives Standards, nivå core.

Denna information är sådan som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 15.00 CEST.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.