Gå till innehåll

Swedavia rekryterar Birgitta Dahlgren till ny CIO

2022-12-23, kl. 10:00

Swedavia utser Birgitta Dahlgren till ny Chief Information Officer. Hon tillträder tjänsten den 1 februari. Birgitta Dahlgren kommer närmast från Tyréns Group AB, ett konsultbolag inom samhällsbyggnad, där hon arbetat som tillförordnad Group CIO. Hon har lång erfarenhet inom olika IT-roller, varav många i ledande befattningar i olika branscher och både globala organisationer och offentlig sektor.

Swedavias utser Birgitta Dahlgren till ny Chief Information Officer, CIO. Hon tillträder tjänsten den 1 februari.

Birgitta Dahlgren kommer närmast från Tyréns Group AB, ett konsultbolag inom samhällsbyggnad, där hon arbetat som tillförordnad Group CIO. Hon har lång erfarenhet inom olika IT-roller, varav många i ledande befattningar, från stora globala organisationer till offentlig sektor och olika branscher som fordonsindustri, hälso- och sjukvård, samhällsbyggnad och IT-tjänster.

- Jag är mycket nöjd och glad över att kunna hälsa Birgitta Dahlgren välkommen till Swedavia. Det är en viktig roll att axla vilket Birgitta kommer att göra med bravur med den otroliga drivkraft och kompetens hon besitter. Jag är övertygad om att Birgitta kommer att kunna bidra starkt till att knyta ihop och förena IT-utvecklingen med vår kärnverksamhet alltmer och på så sätt verka mot vårt övergripande syfte, att möjliggöra för människor att mötas, säger Ali Sadeghi, direktör Anläggningar och System, Swedavia.

- Jag ser verkligen fram emot att börja på Swedavia och att tillsammans med ett starkt och kompetent team kunna få bidra till Swedavias förnyelsearbete inom IT-tjänster och digital infrastruktur, men också till många av de olika innovations- och digitaliseringsinitiativ som pågår i takt med en snabb omvärldsutveckling, säger Birgitta Dahlgren, Swedavias tillträdande CIO.

Birgitta Dahlgren tillträder den nya tjänsten i februari nästa år och efterträder då Johanna Kjellberg som har gått i pension.