Gå till innehåll

Swedavia tar plats i Heart Aerospace industry advisory board

2022-09-15, kl. 14:30

För att stödja elflygplanstillverkaren Heart Aerospace i utvecklingen av sitt första elflygplan, ES-30, har Swedavia tackat ja till att delta i bolagets nyinrättade industry advisory board.

För att stödja elflygplanstillverkaren Heart Aerospace i utvecklingen av sitt första elflygplan, ES-30, har Swedavia tackat ja till att delta i bolagets nyinrättade industry advisory board. I styrelsen för branschrådgivning ingår 21 olika aktörer som flygplatshållare, flygbolag, leasingbolag och flygplatser från hela världen. Syftet är att tillsammans verka för utvecklingen av ett hållbart elektrifierat regionalt flygplan som minskar miljö- och klimatpåverkan. Swedavia kommer i samråd med övriga medlemmar bistå i arbetet med att definiera kraven för ES-30 samt utifrån bland annat branscherfarenhet och teknisk kompetens bidra till flygplanets framtagande.

– Idag kan ingen aktör på egen hand möta de klimatutmaningar och krav på hållbar omställning som flyget står inför i form av minskade koldioxidutsläpp. Att ställa om måste vi göra tillsammans och inom flygets hela ekosystem – flygbolag, flygplatshållare, tillverkare och utvecklare. Därför är det naturligt för oss på Swedavia att medverka som rådgivare i Heart Aerospace industry advisory board där vi i samklang med andra flygaktörer inom ramen för detta elflygsprojekt kan bidra med vår kunskap och erfarenhet kring elflygsutveckling. Detta är ett spännande och givande partnerskap med sikte på att ta fram framtidens hållbara elektrifierade regionala flyg. Vi ser redan idag att elflyg kan utgöra en betydelsefull del inom passagerartrafik i Sverige framöver för pendling och regional trafik som ett väsentligt komplement till reguljärflyget, säger Fredrik Jaresved, Direktör för strategiska initiativ & innovation på Swedavia.

– Vi vill elektrifiera flyget men vi kan inte göra det själva. Det krävs en kollektiv insats. Vårt partnerskap med Swedavia innebär att vi kan påverka hela ekosystemet från effektivare flygplan till mer tillgängliga flygplatser, säger Anders Forslund, grundare och VD Heart Aerospace.

Swedavia går som flygplatshållare i bräschen för flygets gröna klimatomställning, blev fossilfritt i den egna verksamheten vid utgången av 2020 och har sedan tidigare deltagit i projekt kring elflyg med olika aktörer, bland annat på Åre Östersund Airport, Visby Airport och Umeå Airport där det också finns laddstationer för elflyg. På sikt kommer samtliga Swedavias tio flygplatser tillhandahålla infrastruktur för hantering av elflygplan. Batteridrivet och bränslecellsdrivet elflyg kommer framöver att utgöra en betydelsefull del i omställningen tillsammans med hållbara flyg- (Sustainable Aviation Fuel) och syntetiska bränslen.


Läs mer om Swedavias omställning
Läs mer om Heart Aerospace