Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för februari 2022

2022-03-04, kl. 06:00

Under februari flög 1,2 miljoner resenärer vid Swedavias tio flygplatser, en nedgång med 58 procent jämfört med februari under normalåret 2019. Jämfört med februari i fjol som också var kraftigt påverkad av pandemin ökar resandet med 335 procent.

Under februari flög 1,2 miljoner resenärer vid Swedavias tio flygplatser, en nedgång med 58 procent jämfört med februari under normalåret 2019. Jämfört med februari i fjol som också var kraftigt påverkad av pandemin ökar resandet med 335 procent. Flygets återhämtning tar ny fart i februari tack vare lättade coronarestriktioner, länders återöppnande, men också ett ökat resande i samband med sportloven. Händelseutvecklingen i Ukraina och luftrumsrestriktioner kopplade till konflikten har så här långt haft en begränsad effekt på resandet.

- Efter en svag inledning av året så ökade flygresandet gradvis under februari, framförallt drivet av lättade restriktioner men också av ett ökat resande i samband med sportloven. Fortsatta restriktionslättnader, nya flygbolagssatsningar på våra flygplatser och ett uppdämt resebehov lägger grunden för en stark upphämtning under kommande månader och särskilt till sommaren, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Mot bakgrund av händelseutvecklingen i Ukraina vill vi även från Swedavias sida uttrycka vår djupaste sympati och medkänsla för människorna som så tragiskt drabbas fruktansvärt hårt av kriget. Våra flygplatser har en grundberedskap och en upparbetad samverkan med berörda myndigheter för att kunna bistå vid de samhällsinsatser som nu kan bli aktuella. Luftrumsrestriktioner och ekonomiska sanktioner har än så länge haft en begränsad påverkan på flygresandet, men kan naturligtvis få större påverkan längre fram, säger Jonas Abrahamsson.

Av de 1,2 miljoner resenärerna i februari var 786 000 utrikesresenärer och 392 000 inrikesresenärer. Utrikesresandet minskade med 56 procent medan inrikesresandet minskade med 61 procent jämfört med februari 2019, före pandemin. Jämfört med februari 2021 så ökade flygresandet med 335 procent i februari, men jämfört med 2019 var det en minskning med sammantaget 58 procent. 

Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, hade 768 000 resenärer i februari, vilket var en minskning med 56 procent jämfört med februari 2019. I februari minskade utrikesresandet med 56 procent jämfört med motsvarande månad 2019, medan inrikesresandet minskade med 57 procent. Jämfört med februari i fjol ökade resandet med 343 procent i februari.

Göteborg Landvetter Airport hade sammanlagt 184 000 resenärer i februari. Det var en minskning med 58 procent jämfört med februari 2019. Utrikesresandet minskade med 55 procent medan inrikesresandet minskade med 70 procent jämfört med februari 2019. Jämfört med februari i fjol var resenärsökningen 477 procent.

Bromma Stockholm Airport hade cirka 45 000 resenärer i februari, vilket var en minskning med 74 procent jämfört med februari 2019, men en ökning med cirka 40 000 resenärer jämfört med förra årets februari då flygplatsen knappt hade någon flygtrafik. 

Övriga sju Swedaviaflygplatser hade alla en klart förbättrad resenärsutveckling i februari jämfört med fjolårets februari, dock på nivåer som kraftigt understiger antalet resenärer i februari 2019. Kiruna Airport följt av Luleå Airport hade den största återhämtningen under månaden jämfört med februari 2019.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammantaget minskat med knappt 63 miljoner resenärer sedan pandemins start för 24 månader sedan.

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.