Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för januari 2022

2022-02-04, kl. 06:00

Under januari flög drygt 1,1 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, en nedgång med 61 procent jämfört med januari 2019. Flygets återhämtning mattades som förväntat av under januari jämfört med föregående månader till följd av pandemin och på grund av ett säsongsmässigt svagare resande under januari.

Under januari flög drygt 1,1 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, en nedgång med 61 procent jämfört med januari 2019. Flygets återhämtning mattades som förväntat av under januari jämfört med föregående månader till följd av pandemin och på grund av ett säsongsmässigt svagare resande under januari. Jämfört med fjolårets januari som också var kraftigt påverkad av pandemin ökade antalet resenärer med 224 procent. Lättade restriktioner i Sverige från 9 februari och i flera andra länder i Europa borgar för ett ökat resande framöver, särskilt inför kommande sportlov och helger då det finns ett stort uppdämt behov av att resa. Samtidigt fortsätter flygbolagen att satsa på den svenska marknaden och på Stockholm Arlanda Airport.

- Under årets första månad var flygresandet kraftigt påverkat av reserestriktioner på grund av pandemin och Omikrons spridning. Men när restriktionerna nu hävs runt om i Europa, räknar vi nu med att återhämtningen tar förnyad fart och förväntar oss att kunna välkomna fler resenärer på våra flygplatser under sport- och påsklovet och inte minst till sommaren, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Vi fortsätter nu att förbereda oss för att kunna ta emot betydligt fler resenärer på bästa sätt under våren och sommaren. Det är i detta sammanhang mycket glädjande att flera av våra flygbolag fortsätter att satsa vidare på en stärkt tillgänglighet med nya linjer och ny trafik vid våra flygplatser, säger Jonas Abrahamsson.

Inrikestrafiken hade även under januari en svagare utveckling än utrikestrafiken jämfört med motsvarande månad 2019. Majoriteten av utrikesresandet ägde rum inom Europa. Tillgängligheten till länder utanför Europa är fortsatt kraftigt begränsad på grund av länders restriktioner. Av de drygt 1,1 miljoner resenärerna i januari var 786 000 utrikesresenärer och 323 000 inrikesresenärer. Utrikesresandet minskade med 58 procent medan inrikesresandet minskade med 66 procent jämfört med januari 2019, före pandemin. Jämfört med januari 2021 så ökade flygresandet med 224 procent i januari, men jämfört med 2019 var det en minskning med sammantaget 61 procent. 

Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, hade 733 000 resenärer i januari, vilket var en minskning med 59 procent jämfört med januari 2019. I januari minskade utrikesresandet med 58 procent jämfört med motsvarande månad 2019, medan inrikesresandet minskade med 63 procent. Jämfört med januari i fjol ökade resandet med 219 procent i januari.

Göteborg Landvetter Airport hade sammanlagt 174 000 resenärer i januari. Det var en minskning med 61 procent jämfört med januari 2019. Utrikesresandet minskade med 59 procent medan inrikesresandet minskade med 78 procent jämfört med januari 2019. Jämfört med januari förra året var resenärsökningen 270 procent.

Bromma Stockholm Airport hade sammantaget 38 000 resenärer i januari, vilket var en minskning med 78 procent jämfört med januari 2019, men en ökning med cirka 34 000 resenärer jämfört med januari i fjol då flygplatsen knappt hade någon flygtrafik under denna period. 

Övriga sju Swedaviaflygplatser hade alla en tydligt förbättrad resenärsutveckling i januari jämfört med januari i fjol, men på nivåer som kraftigt understiger resenärsantalet i januari 2019. Kiruna Airport följt av Luleå Airport visade den starkaste återhämtningen under månaden jämfört med januari 2019.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammantaget minskat med drygt 60 miljoner resenärer sedan pandemins start för 23 månader sedan.

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.