Gå till innehåll

Resan mot en helhetsinriktad digital hub för flygplatsdrift

2023-10-26, kl. 07:00

Resan mot en helhetsinriktad digital hub för flygplatsdriften, Total Airport Management, innebär att i samarbete med andra flygplatsaktörer på ett effektivt sätt utnyttja gemensam flygplatsdata för att att minska kostnader, minska klimatpåverkan och förbättra både arbetsförhållanden och resenärsupplevelser på flygplatserna. Daniel Skoglund har berättat om arbetet intervjuad av ACI Europe.

Den europeiska luftfarten och flygplatsdriften behöver digitaliseras för ett bättre utnyttjande av luftrum och ett både effektivare och säkrare arbete inom flygtrafikledning och andra funktioner inom flygplatsdriften. Daniel Skoglund, chef för taktisk planering inom Stockholm Arlanda Airports operativa driftverksamhet, har intervjuats av ACI Europe kring detta arbete. Daniel Skoglund är en av Swedavias många representanter i det EU-finansierade samarbetet SESAR3JU, där initiativet Total Airport Management är en viktig del.

I intervjun av ACI Europes Aidan Flanagan berättar Daniel Skoglund om Swedavias strävan efter att arbeta gemensamt i frågorna kring digital utveckling. Det är många aktörer som på olika nivåer, inom Swedavia, inom flygplatsen och inom Europa som behöver samarbeta kring små och stora frågor för att nå ett lyckat resultat.

- Vi behöver ett hållbart och holistiskt angreppssätt när vi arbetar med innovationsfrågor, säger Daniel Skoglund.

Målet är att genom innovativa lösningar

  • Minska kostnader
  • Reducera klimatpåverkan
  • Öka social hållbarhet
  • förbättra arbetsförhållanden för flygplatspersonal
  • öka kundnöjdhet och förbättra resenärsupplevelsen på våra flygplatser

Med hjälp av moderna digitala tekniker kan vi skapa arbetsverktyg som ger en bättre överblick över kunders förväntningar och krav och därmed öka social hållbarhet och förbättra arbetsmiljön på våra flygplatser. Genom att sammanställa och identifiera samband eller eventuella motsättningar mellan exempelvis krav, förväntningar och önskemål möjliggör vi en mer förutsägbar arbetsmiljö med ökad tydlighet gällande vad som behövs genomföras.

- Swedavias viktigaste bidrag i frågan om punktlighet, som är central inom luftfarten är att förse alla intressenter på flygplatsen med korrekt information om vad som ska ske och det som händer just nu. Det är vårt jobb att kombinera all den data vi har, förse hela nätverket av intressenter med denna data och ta emot feed-back på detta, säger Daniel Skoglund.

Swedavias strävan och mål stämmer helt överens med programmet Total Airport Management som SESAR tagit fram.

- Vi har startat en lång resa mot det långsiktiga målet att ha ett gemensamt digitalt europeiskt luftrum. En viktig del har varit att under uppstarten se till att målbilden är väl förankrad i koncernledningen och att det finns en hög engagemangsgrad för arbetet. De är viktiga ambassadörer både internt och externt och kan i sin tur hjälpa till att förankra visionen vidare till andra flygplatsaktörer och deras ledande positioner.

Arbetet med Total Airport Management inkluderar alla Swedavias flygplatser och att ha samtliga små och stora flygplatser ger oss ytterligare fördelar av det gemensamma digitaliserade nätverket.

Snabb teknikutveckling kräver stort fokus på människorna

Den datadrivna utvecklingen är fundamental för att Swedavia ska lyckas nå målen om fossilfrihet, intermodalitet och sömlöst resande och en god resenärsupplevelse, säger Daniel Skoglund.

- Vi har väldigt mycket flygplatsdata som vi idag inte använder. Att gå mot att bli en alltmer datadriven organisation kommer att vara en stor förändring för oss de närmaste åren.

Flygplatsbranschens teknikutveckling är, precis som den inom andra branscher, mycket snabb. Det handlar om AI, maskininlärning, stordata och biometrics, fortsätter Daniel Skoglund.

Nyckeln till att lyckas använda de nya teknikernas fulla potential är enligt Daniel Skoglund att ha ett stort fokus på människorna som ska använda tekniken.

- All denna teknik är inte värd något i sig utan människorna som ska stötta och använda systemen. Därför behöver lika mycket av det som investeras i ny teknik också investeras i människorna som arbetar med den. Det handlar om lärande och att involvera människorna som ska använda tekniken och systemen i utvecklingen, säger Daniel Skoglund.

Själv har Daniel Skoglund alltid varit fascinerad av transporter och när han besökte en flygplats för första gången visste han att det var det här han ville jobba med.

- Det var den speciella atmosfären och alla människor som arbetade där i alla olika processer och teknologier som möttes på ett och samma ställe och med känslan av att alla är på väg mot något tillsammans.