Gå till innehåll

Swedavia AB:s årsstämma 2023

2023-04-28, kl. 13:54

Fredagen den 28 april höll Swedavia AB årsstämma.

Årsstämman beslutade bland annat om omval av styrelseledamöterna Tor Clausen, Nina Linander, Lars Mydland, Eva Nygren, Per Sjödell, Lottie Svedenstedt, Åke Svensson och Annica Ånäs samt om nyval av Peter Blomqvist. Stämman omvalde också Åke Svensson till styrelsens ordförande. I och med årsstämman utträder Lotta Mellström ur Swedavias styrelse.

Protokoll, anförande av Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson samt övrig information om Swedavias årsstämma kommer att publiceras på: swedavia.se/om-swedavia/bolagsstyrning.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.