Gå till innehåll

Swedavia lyfter säkerheten i Arlandas byggprojekt med Håll Nollan

2023-09-21, kl. 06:00

Swedavia anordnade den 19 september en säkerhetsmanifestation på flera platser Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport, i samarbete med Håll Nollan. Det tydliga målet är att antalet arbetsplatsolyckor inom bygg och anläggning ska vara noll. Genom en stark säkerhetskultur och öppet klimat som främjar samarbete mellan olika aktörer och yrkeskategorier kan riskerna minimeras.

Swedavia anordnade en säkerhetsmanifestation på flera platser den 19 september i samarbete med organisationen Håll Nollan. Målet är tydligt – antalet arbetsplatsolyckor ska vara noll. Att genomföra Håll Nollans årliga säkerhetspush är ett sätt att vitalisera den visionen och medvetandegöra att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna måste vara centrala på varje byggarbetsplats varje dag.

Den gränsöverskridande manifestationen anordnades på flera ställen på Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport parallellt i de olika byggprojekt som pågår. Håll Nollans Vd Ulrika Dolietis deltog i en av dessa tillställningar, tillsammans med Johan Bill, direktör Stora Projekt, Swedavia AB. Evenemanget leddes av Peter Frimert och Lars-Erik Einerman, projektchefer för Swedavia respektive IN3PRENÖR i Swedavias stora byggprojekt Porten där den nya säkerhetskontrollen och den utbyggda nya Marknadsplatsen med shopping och restaurangtorg som snart öppnar på Arlanda.

- Det är mäktigt att vi i hela Sverige stoppar arbetet på ett stort antal bygg- och anläggningsprojekt under en halvtimme för att samlas kring det som kan vara den absolut viktigaste fråga vi har inom bygg- och anläggningsbranschen. Att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Det är något som inte får ske, säger Johan Bill.

Att samla olika roller och aktörer i ett projekt kring säkerhetstemat och Håll Nollan är värdefullt. Alla aktörer i ett projekt behöver ta ett gemensamt ansvar för säkerhetsfrågorna och samarbeta kring dessa.

- Som beställare har Swedavia ett stort ansvar i att skapa rätt förutsättningar för riskminimering med rimliga tidsplaner, välfungerande avstängningar och annat. En annan del i att skapa rätt förutsättningar är att uppmärksamma arbetsmiljöarbetet tillsammans med våra entreprenörer. Samarbetet mellan olika yrkeskategorier, mellan beställare och entreprenörer, och i sin tur underentreprenörer, är väsentligt. Alla roller i ett byggprojekt behöver se vad just de kan göra för att minimera riskerna. Vi måste påminna oss om dem hela tiden. Genom att se riskerna och ta hand om dem minimerar vi dem. En annan viktig del är att bygga en stark säkerhetskultur där vi bryr oss om varandra. Det är lika viktigt som att använda rätt säkerhetsutrustning. Genom att arbetsplatsen genomsyras av en stark säkerhetskultur stärks allas förmåga att vara aktiva, reagera, agera och rapportera och på så sätt förhindra olyckor från att hända, säger Johan Bill.

Håll Nollans Vd Ulrika Dolietis berättade att valet att delta just i Arlandas och Swedavias säkerhetspush hade att göra med att hon fått höra från byggentreprenörer att Arlanda är en av de allra bästa arbetsplatserna att vara på. Ulrika Dolietis lyfte vikten av kommunikation och att våga fråga och även ifrågasätta, något som hon själv använt sig av med gott resultat under sina mer än 30 år i byggbranschen.

- Ofta uppskattas faktiskt ifrågasättandet av motparten, det visar på ett engagemang. Den som vet mest om själva arbetet är ju faktiskt utföraren och det är då den som behöver ifrågasätta om något verkar konstigt. Det ger mottagaren en möjlighet att ta ställning och vid behov agera, säger Ulrika Dolietis.

Ulrika Dolietis tipsade också om att stämma av att kommunikationen har nått fram.

- Att be om återkoppling är ett bra sätt att kontrollera att budskapet har uppfattats på rätt sätt, ett enkelt knep som verkligen kan göra skillnad i många lägen, säger Ulrika Dolietis.

Lars-Erik Einerman, projektchef IN3PRENÖR framhöll vikten av en bra tidstyrning och bra planering i arbetet för att minska olyckor.

- Det är ingen annan som kommer se till att förutsättningarna för att arbeta säkert finns där, det måste vi se till själva. Vi behöver ta ansvar för oss själva och för varandra, det är ingen annan som gör det jobbet åt oss, säger Lars-Erik Einerman.

Mer information

Håll Nollans säkerhetspush anordnades den 19 september för fjärde året i rad i hela Sverige. Swedavia och andra medlemsföretag i organisationen Håll Nollan stannade ett flertal arbetsplatser i bygg- och anläggningsbranschen runtom i Sverige för att genomföra en gemensam manifestation, kallad Håll Nollans säkerhetspush - tillsammans för tryggare byggen.