Gå till innehåll

Swedavia utser Susanne Norman till ny Direktör Operativ Drift och Karin Öhrström till ny Direktör Regional Airports

2023-10-09, kl. 13:05

Swedavia utser Susanne Norman till ny Direktör Operativ Drift International Airports och Karin  Öhrström till ny Direktör Regional Airports. Båda tillträder sina nya befattningar den 1 april 2024 och kommer att ingå i Swedavias koncernledning. Peder Grunditz, nuvarande Direktör Operativ Drift, lämnar Swedavia på egen begäran efter 20 år i olika ledarroller inom bolaget. 

Susanne Norman, idag Direktör Regional Airports, efterträder Peder Grunditz som på egen begäran har valt att lämna Swedavia i slutet av mars 2024. Karin Öhrström, idag flygplatschef på Malmö  Airport, tar samtidigt över rollen som Direktör Regional Airports. Båda kommer att ingå i Swedavias koncernledning. Karin Öhrström blir därmed ny medlem i Swedavias koncernledning. Förändringarna träder i kraft 1 april 2024. Rekryteringen av en ny flygplatschef till Malmö Airport har påbörjats.

- Jag är väldigt glad över att kunna hälsa både Susanne Norman och Karin Öhrström välkomna in i nya och spännande befattningar. Susanne har en bred och relevant erfarenhet från såväl Swedavia 
som andra bolag. Med hennes engagemang och starka ledarskap kommer hon att bidra till vår fortsatta utveckling i sin nya roll inom International Airports. Samtidigt välkomnar jag Karin till  koncernledningen och jag är övertygad om att hon med sin affärsmässighet och sitt ledarskap kommer att bidra såväl till koncernledningens arbete som våra regionala flygplatsers fortsatta 
utveckling, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Peder Grunditz har i allra högsta grad bidragit till Swedavias utveckling genom åren. Han har suttit i koncernledningen sedan bolaget bildades och har med sin kompetens och sitt varma ledarskap varit starkt bidragande till att Swedavia är det bolag som vi är idag. Jag vill tacka Peder för hans insatser för bolaget och önska honom lycka till framöver, säger Jonas Abrahamsson.

Susanne Norman har en systemvetarexamen från Mittuniversitetet i Östersund. Hon har en mångårig och bred erfarenhet av flygplatsverksamhet och började sin karriär inom dåvarande LFV sedermera Swedavia redan 2008. Hon arbetar idag som Direktör Regional Airports och ingår även i Swedavias koncernledning. Hon har tidigare även varit Flygplatschef för Åre Östersund Airport.

Karin Öhrström har en civilingenjörsexamen inom Maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola. Hon är flygplatschef för Malmö Airport sedan september 2020 och har dessförinnan drygt 20 års 
erfarenhet från flera ledande befattningar inom EON. 

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.